Δήμος Ιωαννιτών – Απάντηση στην «Ενότητα Πολιτών» για την σύσκεψη της Ανατολής

Η «Ενότητα Πολιτών» στην πρεμούρα της να βρίσκεται καθημερινά στην επικαιρότητα είτε πέφτει σε λάθη είτε εσκεμμένα ψεύδεται και παραπληροφορεί.

Έτσι έσπευσε να καταγγείλει τον αποκλεισμό συμβούλων της από σύσκεψη στην Ανατολή για τα έργα δήθεν της Δημοτικής Ενότητας.

Δεν γνωρίζει ο πρώην δήμαρχος ή δεν τον πληροφόρησαν σωστά…

Η σύσκεψη την οποία συγκάλεσε ο αντιδήμαρχος έργων, υπεύθυνος για τη Δημοτική Ενότητα Ανατολής αφορούσε αποκλειστικά και μόνο τη θεσμική λειτουργία των Κοινοτικών Συμβουλίων και τη συνεργασία τους με την δημοτική αρχή.

Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται από το πρακτικό της συνεδρίασης.

Καλό θα είναι ο κ. Μπέγκας και η παράταξή του να καταλάβουν ότι οι εκλογές τελείωσαν. Κι αν ξεκίνησαν από τόσο νωρίς την αντιπολίτευση είναι σίγουρο ότι στα τέσσερα χρόνια θα κουραστούν.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2019

Στην Ανατολή σήμερα στις 16/9/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30 π.μ., ύστερα από το με αριθ. Πρωτ. 55751/86/11-9-2019 έγγραφο του Αντιδημάρχου Έργων, Υποδομών, Ενέργειας, Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Κυκλοφοριακών-Συγκοινωνιακών Θεμάτων, και αρμόδιο για τη Δ.Ε. Ανατολής κ. Γεωργίου Αρλέτου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση αυτού με τα Συμβούλια Κοινοτήτων της Δ.Ε.Ανατολής, ήτοι: Ανατολής, Μπάφρας και Νεοκαισάρειας.

Παρόντες στην κοινή αυτή συνεδρίαση του Αντιδημάρχου με τους Προέδρους και Συμβούλους των παραπάνω αναφερομένων Κοινοτήτων ήταν:

 1. Παπαστεργίου Γεώργιος (Πρόεδρος Κ.Ανατολής)
 2. Μωϋσιάδου Σιμέλα-Χριστίνα (Σύμβουλος Κ. Ανατολής)
 3. Παπουτσή Κλεοπάτρα (Σύμβουλος Κ. Ανατολής)
 4. Σουμουντζόγλου Κυριακή (Σύμβουλος Κ. Ανατολής)
 5. Χριστοφορίδης Ευριπίδης (Σύμβουλος Κ. Ανατολής)
 6. Ναυρόζογλου Γεώργιος (Πρόεδρος Κ. Μπάφρας)
 7. Κρικώνη Αλεξάνδρα (Σύμβουλος Κ. Μπάφρας)
 8. Σαββίδης Γεώργιος (Σύμβουλος Κ. Μπάφρας)
 9. Προδρόμου Κων/νος (Πρόεδρος Κ. Νεοκαισάρειας)

Παρέστη επίσης και ο Αντιδήμαρχος κ. Αριστείδης Παππάς

Κατά την έναρξη της συνάντησης-κοινής συνεδρίασης του Αντιδημάρχου με τους Προέδρους και Συμβούλους των Κοινοτήτων της Δ.Ε. Ανατολής με θέμα την Θεσμική λειτουργία της Δημοτικής Ενότητας Ανατολής, αποχώρησαν απ΄ αυτή οι:

Παπαστεργίου Γεώργιος, Μωϋσιάδου Σιμέλα-Χριστίνα, Σουμουντζόγλου Κυριακή, Κρικώνη Αλεξάνδρα, Σαββίδης Γεώργιος, για το λόγο (κατά δήλωσή τους) ότι δεν κλήθηκαν να συμμετέχουν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της μειοψηφίας και αφού δεν ήταν παρόντες δεν μπορούσαν να συζητήσουν για θεσμική λειτουργία της Δ.Ε. Ανατολής.

Κατά την έναρξη της ομιλίας του ο Αντιδήμαρχος κ.Γ. Αρλέτος είπε: «Δεν μας τιμά, αντιθέτως μας προσβάλλει η συμπεριφορά του κ. Παπαστεργίου και των υπολοίπων αποχωρησάντων. Δεν έχουν καταλάβει ότι οι εκλογές έχουν τελειώσει και ότι τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα και παραταξιακές αποχρώσεις, πρέπει δε αυτά να έχουν προτεραιότητα και όχι οι μικροπολιτικές σκοπιμότητες».

Απευθυνόμενος στους Προέδρους είπε ότι οι Πρόεδροι έχουν τη δυνατότητα (κατ΄εξουσιοδότησή του) να επικοινωνούν απευθείας με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους για θέματα που τους αφορούν. Επίσης, οι Πρόεδροι και Σύμβουλοι αφού μελετήσουν τα σχετικά άρθρα του Ν. 4555/2019 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») να προτείνουν ποιές αρμοδιότητες είναι δυνατόν να μεταβιβαστούν σε αυτούς, ώστε να γίνουν  οι ανάλογες εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο ή στον Δήμαρχο.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μπάφρας πρότεινε να ενημερώνονται τα Συμβούλια των Κοινοτήτων για το Τεχνικό Πρόγραμμα που αφορά τις Κοινότητές τους, επίλυσης προβλημάτων θέρμανσης του Αγροτικού Ιατρείου Μπάφρας, καθώς και στέγασης γραφείου Κτηματολογίου στην Κοινότητα Μπάφρας για εξυπηρέτηση της ευρύτερης περιοχής.

 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νεοκαισάρειας έθεσε θέμα σήμανσης σε διασταύρωση στην είσοδο της Νεοκαισάρειας για αποτροπή πιθανών ατυχημάτων.

Ακολουθούν υπογραφές των παρόντων (κατά τη λήξη της συνεδρίασης στο Πρακτικό αυτό:

 1. Γεώργιος Αρλέτος
 2. Αριστείδης Παππάς
 3. Ευριπίδης Χριστοφορίδης
 4. Κλεοπάτρα Παπουτσή
 5. Κωνσταντίνος Προδρόμου
 6. Γεώργιος Ναυρόζογλου