Δήμος Πωγωνίου – Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για Κοινωνικό Παντοπωλείο και Συσσίτιο

Τέσσερα (4) συνολικά άτομα θα απασχοληθούν στον Κοινωνικό Παντοπωλείο – Συσσίτιο του Δήμου Πωγωνίου, με σύμβαση  εργασίας ορισμένου χρόνου.

Ο Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»)
ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου Δήμου Πωγωνίου» (Κωδικός ΟΠΣ: 5002474), που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση Διακρίσεων» του Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020» και που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) ανακοινώνει την πρόσληψη ενός Κοινωνικού Λειτουργού, ενός μάγειρα και δύο βοηθών μαγείρων.

Λεπτομέρειες και αιτήσεις στο:

http://www.pogoni.gr/index.php/item/1586-symvasi-ergasias-orismenou-xronou-gia-to-koinoniko-pantopoleio-kai-syssitio-dimou-pogoniou