Δήμος Πωγωνίου: Ασφαλτοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις στη Δ.Ε. Άνω Καλαμά

Τους οικισμούς  της Δημοτικής Ενότητας Άνω Καλαμά αφορά η υλοποίηση της Β’ φάσης του έργου «Βελτίωση Οδοποιίας – Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις».  Στη Β’ φάση έχουν ενταχθεί τα χωριά που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη και οι εργασίες θα ξεκινήσουν παράλληλα.

Οι εργασίες ασφαλτοστρώσεων και τσιμεντοστρώσεων θα εκτελεστούν στις Κοινότητες και τους οικισμούς Αρετής, Βροντισμένης, Ιερομνήμης, Καταρράκτη, Κουκλιών, Μαζαρακίου, Μαυρονόρους, Παηδονιάς, Παρακαλάμου, Ρεπετίστης, Ριαχόβου και Σιταριάς με τον προϋπολογισμό να ανέρχεται στις 370.000€

Με την ολοκλήρωση των δύο φάσεων του έργου, θα βελτιωθεί στο σύνολό της η οδοποιία στα χωριά του Δήμου Πωγωνίου στα πλαίσια του γενικότερου προγραμματισμού για παρεμβάσεις που βελτιώνουν τις υποδομές και την καθημερινότητα των δημοτών.