Δήμος Πωγωνίου: Δημοπρατείται το νέο μεγάλο έργο αγροτικής οδοποιίας 1 εκατ. ευρώ

Σε εξέλιξη είναι η δημοπρασία ενός ακόμη μεγάλου έργου αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Πωγωνίου προς στήριξη του αγροτικού κόσμου της περιοχής, λύνοντας προβλήματα προσπελασιμότητας και προσβασιμότητας σε αγροτικές καλλιέργειες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Η «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Πωγωνίου Α’ Φάση» είναι μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού αντίστοιχων έργων και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση του Υπουργείου Εσωτερικών «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Άξονας Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία», με προϋπολογισμό 1.017.700,00€ με Φ.Π.Α.24%.

Η Α’ Φάση της Αγροτικής Οδοποιίας αφορά:

  • Τμήμα 1: Αγροτική οδός εντός αναδασμού από Αρετή προς Μαζαράκι και κάθετος αυτού προς Κουκλιούς και σύνδεση με υφιστάμενους ασφαλτοστρωμένους δρόμους. Τα μελετώμενα τμήματα έχουν συνολικό μήκος 4.793,79m.
  • Τμήμα 2: Αγροτική οδός εντός αναδασμού από Αγ. Γεώργιο (θέση Ντάλλα) προς γέφυρα Βελλάς καθώς και τρεις κάθετοι αυτού και σύνδεση με υφιστάμενους ασφαλτοστρωμένους δρόμους. Τα μελετώμενα τμήματα έχουν συνολικό μήκος 1.939,22m.

«Τα έργα αγροτικής οδοποιίας είναι ζωτικής σημασίας συμβάλλοντας στην προσβασιμότητα στις κτηνοτροφικές και αγροτικές εκμεταλλεύσεις καθώς και στις ασφαλείς μεταφορές. Το αγροτικό οδικό δίκτυο της περιοχής είναι μεγάλο αλλά έχοντας καταρτίσει ένα πλήρες σχέδιο για την βελτίωσή του είμαστε σε θέση να εκτελούμε μέσω προγραμμάτων σημαντικά τμήματα αγροτικής οδοποιίας, στηρίζοντας τον αγροτικό κόσμο στο δύσκολο έργο του. Η οικονομία έχει ανάγκη τον πρωτογενή τομέα και ο Δήμος Πωγωνίου είναι στο πλευρό των αγροτών και κτηνοτρόφων, θέτοντας τη στήριξη του κλάδου στις βασικές προτεραιότητες για τη δημοτική αρχή» τονίζει ο Δήμαρχος Πωγωνίου κ. Κωνσταντίνος Καψάλης.