Δήμος Πωγωνίου: Ξεκινούν οι εργασίες αγροτικής οδοποιίας Καλπακίου – Βροντισμένης

Συνέχειας έργων αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Πωγωνίου με την υπογραφή της σύμβασης που αφορά τις Κοινότητες Καλπακίου και Βροντισμένης.

Η αγροτική οδοποιία Κοινοτήτων Καλπακίου – Βροντισμένης Δήμου Πωγωνίου περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών για τη βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών υφιστάμενων δρόμων, καθώς και την ασφαλτόστρωση  αυτών. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται τα εξής τμήματα:

  • Αγροτική οδός εντός αναδασμού από γέφυρα Βελλάς προς Χρυσόρραχη και σύνδεση με υφιστάμενους ασφαλτοστρωμένους δρόμους. Το μελετώμενο τμήμα έχει συνολικό μήκος 2+551,48 χλμ.
  • Αγροτική οδός εντός αναδασμού από Βροντισμένη (Γέφυρα Αρετής) προς Παρακάλαμο και σύνδεση με υφιστάμενους ασφαλτοστρωμένους δρόμους. Το μελετώμενο τμήμα έχει συνολικό μήκος 1+981,33 χλμ.

«Η στήριξή μας στο πρωτογενή τομέα είναι έμπρακτη και συνεχής και σύντομα θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε ακόμη περισσότερες παρεμβάσεις βελτίωσης αγροτικών δρόμων» δήλωσε ο Δήμαρχος κ. Κων/νος Καψάλης

Το έργο με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Κοινοτήτων Καλπακίου – Βροντισμένης Δήμου Πωγωνίου» είναι συνολικού προϋπολογισμού 500.000€ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.).