Εγκρίθηκε η διαχειριστική μελέτη του Δημοτικού δάσους Δ.Κ. Πραμάντων

Τη Διαχειριστική μελέτη του Δημοτικού δάσους Δ.Κ. Πραμάντων για την περίοδο 2024–2027 ενέκρινε η Επιθεώρηση εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, με τον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων να έχει στα χέρια του ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τα επόμενα χρόνια.

Η διαχειριστική μελέτη του δημοτικού δάσους Δ.Κ. Πραμάντων περιλαμβάνει την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης του δάσους και προτείνει ξεχωριστή διαχείριση για κάθε θέση του, με οργανωμένο τρόπο, όπως παρουσιάζονται και στον δασοπονικό χάρτη.

Με τη  Διαχειριστική μελέτη επιτυγχάνεται η προστασία του δάσους, η αειφορία των καρπώσεών του, η παραγωγή προϊόντων για πώληση στο εμπόριο, η ανάδειξη δυνατοτήτων αναψυχής και η κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων της Δημοτικής Κοινότητας κ.λπ.
Επίσης, με την οργανωμένη και συνεχιζόμενη διαχείριση του δάσους, αντιμετωπίζονται έγκαιρα και με τον καλύτερο τρόπο πιθανά προβλήματα που υπάρχουν ή θα προκύψουν στο πέρασμα των χρόνων, λόγω της συνεχούς και αδιάλειπτης σχέσης των κατοίκων της περιοχής με το δάσος τους.