Εγκρίθηκε ομόφωνα το Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Πωγωνίου

Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πωγωνίου το Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2024.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα, το  οποίο καταρτίστηκε σε συνεργασία με τα Τοπικά Συμβούλια, περιλαμβάνει νέα και συνεχιζόμενα έργα της τάξεως των 6,7 εκ. ευρώ και αφορά μεγάλα αναπτυξιακά έργα αλλά και σημαντικές παρεμβάσεις για την βελτίωση της καθημερινότητας σε όλο το μήκος και πλάτος του παραμεθόριου Δήμου.

«Πρόκειται για ένα ρεαλιστικό Τεχνικό Πρόγραμμα που καλύπτει τις ανάγκες των δημοτών και συντάχθηκε με βάση και τις προτάσεις των Προέδρων των Κοινοτήτων και τον Τοπικών Συμβουλίων. Περιλαμβάνονται σε αυτό ομαδοποιημένα νέα έργα αλλά και συνεχιζόμενα, με στόχο να υλοποιηθούν στο ακέραιο. Υπάρχουν πιστώσεις γι’ αυτά τα έργα και παράλληλα εξαντληθούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο» τόνισε ο Δήμαρχος Πωγωνίου κ. Κωνσταντίνος Καψάλης.