Ενημέρωση για την αδειοδότηση του υδατοδρομίου ζήτησε ο Στ. Σιούτης

Ερώτηση για τις καθυστερήσεις στο ζήτημα της αδειοδότησης Υδατοδρομίου στη λίμνη Παμβώτιδα κατέθεσε η παράταξη «Ιωάννινα 2023» μέσω του δημοτικού συμβούλου Στάθη Σιούτη κατά την τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Στο κείμενο της ερώτησής του ο κ. Σιούτης σημειώνει μεταξύ άλλων και τα εξής:

Τα υδροπλάνα έχουν δοκιμαστεί εδώ και πολλές δεκαετίες σε πολλές ξένες χώρες και είναι αποδεδειγμένο πως μπορούν να αποτελέσουν για την χώρα μας μια αξιόπιστη εναλλακτική ως μια επιπλέον συγκοινωνιακή επιλογή.

Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε πως η ύπαρξη πιστοποιημένου υδατοδρομίου στη Λίμνη Παμβώτιδα και κατ’ επέκταση η παρουσία υδροπλάνων σε αυτήν, προσθέτει υπεραξία σε ολόκληρο τον Δήμο μας καθώς και στην περιοχή του Περάματος. Μπορεί να υπάρξει σύνδεση τόσο με εγχώριους τουριστικούς προορισμούς αλλά και με εξωχώριους.

Στις 13-08-2020 υπογράφεται η Σύμβαση με τον ανάδοχο, με συμβατικό χρονοδιάγραμμα, έως την λήψη άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου, 13 μήνες. Σύμφωνα με τη σύμβαση η υπηρεσία διακρίνεται σε 3 φάσεις. Οι 2 πρώτες αφορούν τη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων και την εκπόνηση των συμβατικών μελετών. Η 3η φάση αφορά την κατάθεση του τεχνικού φακέλου σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, τις τυχόν διορθώσεις που απαιτούνται και ολοκληρώνεται με την έγκριση του φακέλου και την έκδοση της Άδειας Ίδρυσης Υδατοδρομίου από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Σύμφωνα με το συμβατικό χρονοδιάγραμμα η λήξη της 2ης φάσης και εκκίνηση της 3ης πραγματοποιείται μετά από 7 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Δηλαδή, ο τεχνικός φάκελος για την αδειοδότηση ίδρυσης του υδατοδρομίου στη Λίμνη Παμβώτιδα έπρεπε να είχε κατατεθεί προς έλεγχο στις αρμόδιες υπηρεσίες στις 13-03-2021.

Σήμερα, ένα μήνα μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν έχετε παραλάβει ούτε τη 2η φάση της μελέτης.

Ερωτάσθε :

-Γιατί υπάρχει όλη αυτή η καθυστέρηση;

-Ποιο το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα μέχρι την λήψη της άδειας ίδρυσης του υδατοδρομίου Λίμνης Παμβώτιδας;