Έως 19 Ιουνίου οι αιτήσεις για 10 διαμεσολαβητές ρύθμισης οφειλών

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους διαμεσολαβητές που θα στελεχώσουν το Μητρώο Συντονιστών για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών απευθύνει η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ).
Στην Ήπειρο το Μητρώο θα στελεχώσουν κατά προτεραιότητα 10 διαμεσολαβητές που είναι διαπιστευμένοι στο υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ συνολικά σε ολόκληρη τη χώρα θα υπάρξουν στο Μητρώο, 320 διαμεσολαβητές.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και τις 19 Ιουνίου 2017, ενώ οι αμοιβές των διαμεσολαβητών αν δεν υπάρχει διαφορετική συμφωνία, κυμαίνονται από 200 έως 400 ευρώ. Αν δεν καλυφθούν οι θέσεις συντονιστών ανά περιφέρεια από διαπιστευμένους διαμεσολαβητές, ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους θα απευθύνει στη συνέχεια και εντός δέκα ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, πρόσκληση προς τους Δικηγορικούς Συλλόγους με έδρα την περιφέρεια αυτή. Στην περίπτωση αυτή στο μητρώο εγγράφονται δικηγόροι με τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία.
Σε περίπτωση που οι αιτήσεις εγγραφής στο μητρώο υπερβούν σε αριθμό τις υπό κάλυψη θέσεις συντονιστών ανά περιφέρεια, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερομένων, ενώ, μεταξύ των μη κληρωθέντων θα διενεργηθεί νέα δημόσια κλήρωση για να καθορισθεί η σειρά των επιλαχόντων (οι επιλαχόντες εγγράφονται στο μητρώο αμέσως μετά τη διαγραφή από το μητρώο μέλους με έδρα στην ίδια περιφέρεια).
Για την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εισέλθουν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ www.keyd.gov.gr στον σύνδεσμο Υποβολή Αίτησης Ένταξης στο Μητρώο Συντονιστών.