Επιστολή παραίτησης του Γιάννη Μήτση από την προεδρία του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων

«Μετά την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Ιωαννίνων 20-12-2018 όπου εξέδωσε προσωρινή διαταγή διορισμού μου ως πρόεδρος του BIC Ηπείρου, ικανοποιώντας αίτηση της Συνεταιριστικής Τράπεζα Ηπείρου και μη λαμβάνοντας υπόψη του τη δική μου παρέμβαση με την οποία ζητούσα για λόγους νόμιμους, ουσιαστικούς, προσωπικούς και τυπικούς να μην αναλάβω την προσωρινή διοίκηση του BIC Ηπείρου γιατί μια τέτοια τοποθέτηση διορισμού που έγινε αντιστρατεύεται τα νόμιμα και καλώς εννοούμενα συμφέροντα του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων που είμαι πρόεδρος, είμαι υποχρεωμένος ενόψει συζήτησης σήμερα στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων «Διορισμοί Τακτικού Διοικητικού Συμβουλίου στο BIC Ηπείρου» η οποία φαίνεται ότι θα είναι η ίδια με την προσωρινή, να υποβάλω σήμερα δήλωση παραίτησης από Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων στις 06/03/2019.

 

Η παραίτησή μου γίνεται με σκοπό να διαφυλάξω τα συμφέροντα του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων και τη δική μου προσωπική υπόσταση, αρνούμενος έναν διορισμό που αντιβαίνει την προσωπική μου θέληση, αξιοπρέπεια και επιθυμία που δεν μπορεί κανένα έγγραφο να υποτάξει»