Επιστολή Θ. Μπέγκα για τις μειονεκτικές περιοχές

Επιστολή προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η οποία συνοδεύεται από πίνακα όπου αποτυπώνεται το εκατοστιαίο ποσοστό βοσκοτόπων επί της συνολικής έκτασης για κάθε κοινότητα του Δήμου Ιωαννιτών οι οποίες κινδυνεύουν να αποχαρακτηριστούν ως «μειονεκτικές» απέστειλε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας.

Αυτό γιατί, σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται επίσημες θέσεις του αρμόδιου Υπουργείου, στην τελική μεθοδολογία οριστικής οριοθέτησης των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς που έλαβε χώρα κατ’ επιταγή του ΚΑΝ (ΕΕ) 1305/2013, έγινε «Συμπερίληψη των Τοπικών/Δημοτικών Κοινοτήτων που παρουσιάζουν ποσοστό βοσκοτόπων άνω του 25%, ανεξάρτητα από το επίπεδο οικονομικών επιδόσεων», κάτι το οποίο ισχύει για όλες – πλην μίας- τις περιοχές των Ιωαννίνων.

Επισημαίνεται ότι στον εν λόγω πίνακα δεν συμπεριλαμβάνεται η κοινότητα Μπιζανίου διότι φέρεται να έχει ήδη συμπεριληφθεί στις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς της χώρας μας, που προτάθηκαν προς τελική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Όπως έχει αναφερθεί και στην προηγούμενη αλληλογραφία μας επί του θέματος των μειονεκτικών κοινοτήτων του Δήμου Ιωαννιτών, το αίτημά μας περί αποκατάστασης των αδικιών που προέκυψαν από την σύνταξη του χάρτη των μειονεκτικών περιοχών που αφορούν τον δήμο μας, θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι είναι και νόμιμο και εφικτό, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται κάθε φορά που έρχονται σε γνώση μας, έστω και διά της έμμεσης οδού, στοιχεία από την εφαρμογή της τελικής μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η οποία μπορεί να είχε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως μεθοδολογία, αλλά τα αποτελέσματά της απ’ όσα έχουν δημοσιοποιηθεί κατά καιρούς στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πιθανόν να οδήγησε σε στρεβλώσεις όσον αφορά την περιοχή μας, υπό την πίεση του χρονικού διαστήματος που υπήρχε για την εφαρμογής της.

Κύριε Υπουργέ, παρακαλούμε για μία ακόμη φορά όπως πράξετε, έστω και την ύστατη ώρα,  ό,τι είναι δυνατό για να μην οριστικοποιηθεί η αδικία της μη ένταξης των κοινοτήτων του Δήμου Ιωαννιτών στις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς και ειδικά μειονεκτήματα, προκειμένου να στηριχθούν οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα και να μην υπάρξουν δυσάρεστες συνέπειες στους δικαιούχους εισοδηματικών ενισχύσεων, από κοινοτικούς αλλά και εθνικούς πόρους, απαραίτητων για την καθημερινή τους διαβίωση και επιβίωση και να αποτραπεί ο κίνδυνος κοινωνικής υποβάθμισης των κατοίκων χωριών που επί της ουσίας βρίσκονται σε μειονεκτικές περιοχές», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην επιστολή.