Επιβραβεύονται οι συνεπείς δανειολήπτες

To Tαμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προχωρά, σύμφωνα με ανακοίνωση, στην επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών και καλοπληρωτών δανείων.

Και αυτό θα γίνει με την πίστωση στο λογαριασμό τους τη διαφορά των χρημάτων που προκύπτει από τη δόση που πλήρωσαν για το δεύτερο εξάμηνο του 2016 και το μικρότερο ποσό που προκύπτει από τη μείωση των επιτοκίων από την επιβράβευση που κέρδισαν επειδή ήταν συνεπείς.

Πιο συγκεκριμένα το Ταμείο ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο της υλοποίησης της νέας πολιτικής ρυθμίσεων δανείων στεγαστικού τομέα, ξεκίνησε η καταβολή στους συνεπείς δανειολήπτες του Ταμείου του αναλογούντος της επιβράβευσης ποσού για το β΄ εξάμηνο του 2016, με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού που είχαν δηλώσει κατά τη διάρκεια της συναλλακτικής τους σχέσης με τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Δανείων.

Παρακαλούνται οι δανειολήπτες του Ταμείου, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια ένταξης στον ορισμό του ¨συνεπούς δανειολήπτη” και δεν έχουν μέχρι σήμερα γνωστοποιήσει τον IBAN του λογαριασμού τους ατομικού ή κοινού, που τηρούν σε Τραπεζικό Ίδρυμα της χώρας, όπως προβούν άμεσα στην γνωστοποίηση αυτού μέσω του συνδέσμου «e-Services/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» της ιστοσελίδας του Ταμείου (www.tpd.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης (Call Center) της Διεύθυνσης Δανείων Φυσικών Προσώπων του Τ.Π.&Δανείων, με αριθμό κλήσης 213-2116555 (ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:30 – 14:30) καθώς και στη σχετική ανακοίνωση της ενότητας «Ανακοινώσεις» της ιστοσελίδας του Ταμείου.