Εργαστήρι Κινητικής Νοημοσύνης στο ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ

Μαθήματα  ισορροπίας- γρήγορων αντανακλαστικών – εξάσκησης πολλαπλών αισθήσεων και εναλλακτικοί τρόποι επίτευξης στόχου.

Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου, 19.00-20.30 μ.μ. για Μ. Νήπια και Α΄ Δημοτικού

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου, 19.00 -20.30 μ.μ. για Β΄-Στ ΄ Δημοτικού.

Είναι απαραίτητη η άνετη ενδυμασία των παιδιών και η κράτηση θέσεων στο τηλ: 26510-74644 απογευματινές ώρες.

Είσοδος Ελεύθερη                             Κατίνας Παξινού 8