Εξαίρεση ειδικοτήτων από το Επίδομα Επικίνδυνης και ανθυγιεινής Εργασίας ζητά ο Γιάννης Τσίμαρης

Ο Βουλευτής του Ν.Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛ κ.Ιωάννης Τσίμαρης κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων προς τους Υπουργούς Υγείας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στην οποία ζητάει την αποκατάσταση  των εργαζομένων των τεχνικών υπηρεσιών του ΓΝ Χατζηκώστα και ΠΝΙ που εξαιρέθηκαν από την καταβολή του επιδόματος της επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Στην ερώτηση επισημαίνεται ότι , οι  ανωτέρω εργαζόμενοι των τεχνικών υπηρεσιών των εν λόγω νοσοκομείων αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό ζήτημα καθώς σύμφωνα με πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση, ορισμένες ειδικότητες του Τμήματος Τεχνικών των νοσοκομείων, έχουν αποκλειστεί από τη λίστα των δικαιούχων του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι οι ειδικότητες που αποκλείονται από το επίδομα είναι των Πολιτικών Μηχανικών, των Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών, των Εργοδηγών Δομικών Έργων, των Μηχανοτεχνιτών, των Ξυλουργών και των Ελαιοχρωματιστών ενώ όπως παρατηρείται στην ΚΥΑ, άλλες ειδικότητες του κλάδου ΠΕ Μηχανικών και συγκεκριμένα οι ΠΕ Μηχανολόγοι και ΠΕ Ηλεκτρολόγοιείναι οι μόνοι που δικαιούνται το επίδομα.

Τονίζεται  επιπλέον ότι  σύμφωνα πάντα με την εν λόγω ΚΥΑ, το επίδομα επεκτείνεται και σε περιορισμένη κατηγορία Τεχνικών ΔΕ, όπως ΔΕ Ηλεκτρολόγοι, ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες, ΔΕ Θερμαστές, ΔΕ Υδραυλικοί, ΔΕ Ψυκτικοί, ενώ εξαιρούνται  αδικαιολόγητα όλες οι υπόλοιπες ειδικότητες του κλάδου ΔΕ Τεχνικού, όπως ΔΕ Εργοδηγός Δομικών Έργων, ΔΕ Μηχανοτεχνίτες, ΔΕ Ξυλουργοί, ΔΕ Ελαιοχρωματιστές.

Ο κ.Τσίμαρης  υπογραμμίζει ότι όλοι οι προαναφερθέντες εργαζόμενοι που αποτελούν για πάνω  από 25 χρόνια  μόνιμους υπαλλήλους  του ελληνικού δημοσίου, έχουν περιέλθει σε κατάσταση  αναστάτωσης και  διχασμού  καθώς, ειδικότητες που ελάμβαναν το επίδομα για περισσότερα από δέκα συναπτά έτη μέχρι τις 31 Μαρτίου 2023 τώρα αποκλείονται.

Ο Βουλευτής Ιωαννίνων σημειώνει με έμφαση ότι το σύνολο του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας, εκτελεί βασικά καθήκοντα που απαιτούν τη φυσική του παρουσία σε διάφορους χώρους του νοσοκομείου και κατόπιν αυτού είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς του λόγους για τους οποίους γίνεται αυτός ο διαχωρισμός μεταξύ των υπαλλήλων που εντάσσονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) και λαμβάνουν το επίδομα και των υπολοίπων που δεν εντάσσονται και δεν λαμβάνουν κανένα ποσό.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, ζητείται από τους αρμόδιους Υπουργούς να απαντήσουν:

  • Ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν το Υπουργείο να πάρει αποφάσεις όπως αυτές περιγράφονται στην ΚΥΑ και να ανατρέψει το μέχρι τώρα σταθερό εργασιακό καθεστώς των εν λόγω εργαζομένων.
  • Πώς σκέπτονται να επανορθώσουν και να αποκαταστήσουν το αίσθημα της αδικίας που βιώνουν οι εργαζόμενοι που έχουν αποκλειστεί από την καταβολή του επιδόματος.