Ευχαριστήρια επιστολή της Αντιδημάρχου κα. Βάσως Μέγα προς την Επιτροπή για θέματα πρωτογενούς τομέα του Δήμου Ιωαννιτών.

Με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Αντιδήμαρχος τον Μάρτιο του 2017 για θέματα «Ανάπτυξης Υπαίθρου- Πρωτογενούς Τομέα και Προστασίας Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων»  θεώρησα επιβεβλημένο και ουσιαστικό να συσταθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μία επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους του Δήμου Ιωαννιτών, των συλλογικών φορέων αλλά και των ιδιωτικών επιχειρήσεων του πρωτογενή τομέα της περιοχής μας, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και τον συντονισμό δράσεων και ενεργειών για την αντιμετώπιση διαφόρων ζητημάτων του αγροτικού χώρου.

Η Επιτροπή στο πλαίσιο λειτουργίας της ανέδειξε προβλήματα και προσπάθησε να ενημερώσει τον αγροτικό κόσμο του Δήμου μας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, για σημαντικά ζητήματα του χώρου όπως ενδεικτικά βοσκοτόπια , δασικοί χάρτες, μειονεκτικές περιοχές, προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, Προεδρικό Διάταγμα της Λίμνης, προώθηση τοπικών προϊόντων, εκμετάλλευση δυναμικών καλλιεργειών  (αρωματικά φυτά , μανιτάρια κ.λ.π. ), αγροτική οδοποιία .

Στα περιορισμένα χρονικά περιθώρια από τη σύσταση της Επιτροπής μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσης Δημοτικής μας Αρχής και έχοντας πάντα ως αρνητικό παράγοντα τη δυσμενή οικονομική κατάσταση της πατρίδας μας, έγιναν τα αρχικά σημαντικά βήματα για την εδραίωση της συνεργασίας όλων των τοπικών παραγόντων του πρωτογενή τομέα, που ήταν απαραίτητα για να προωθηθούν η ανάδειξη των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων της περιοχής μας, η σύνδεση τους με το τουριστικό προϊόν, κυρίως του Δήμου Ιωαννιτών, η ανάδειξη του προβλήματος του αποχαρακτηρισμού κοινοτήτων μας από μειονεκτικές, ενώ απομένουν και ζητήματα στα οποία εφόσον συνεχίσει την δράση της η Επιτροπή θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες της ώστε να υπάρχουν λύσεις υπέρ των παραγωγών μέσω της διασφάλισης της βιωσιμότητας των κάθε είδους εκμεταλλεύσεων.

Με την παρούσα επιστολή θέλω να εκφράσω τις Ευχαριστίες μου σε όλα τα μέλη της επιτροπής για την συνεργασία και την βοήθεια τους κατά την διάρκεια της θητείας μου ως Αντιδήμαρχος του Δήμου Ιωαννιτών και να ευχηθώ καλή συνέχεια στις όποιες προσπάθειες καταβληθούν για την αναζωογόνηση και ανάπτυξη της Υπαίθρου του Δήμου Ιωαννιτών.

 

Παρακαλώ να κοινοποιηθεί στους εκπροσώπους σας στην επιτροπή.

 

 

Με τιμή

Βάσω Μέγα