Η ΔΕΥΑΙ εκσυγχρονίζεται με 11.900 «έξυπνα» υδρόμετρα

Στην  προμήθεια 11.900 «έξυπνων» υδρόμετρων τα οποία θα τοποθετηθούν σε περιοχές της πόλης των Ιωαννίνων προχωρά η ΔΕΥΑΙ μετά την υπογραφή της σύμβασης από τον πρόεδρο της Επιχείρησης, Γιώργο Παπαδιώτη.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 4,8 εκ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το ταμείο συνοχής του ΥΜΕΠΕΡΑ.

Η προμήθεια περιλαμβάνει την τηλεπαρακολούθηση ποσοτικών στοιχείων κατανάλωσης τμήματος του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης των Ιωαννίνων με την εγκατάσταση έξυπνων υδρομετρητών οικιακής κατανάλωσης.

Σκοπός της λειτουργίας των έξυπνων υδρομέτρων είναι η άμεση και γρήγορη παρακολούθηση του υδατικού ισοζυγίου λαμβάνοντας υπόψη την κατανάλωση στις οικίες.

Επιπλέον περιλαμβάνονται:

 Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του συστήματος

 Παράδοση σχεδίων όλου του συστήματος υπό την μορφή φακέλου και ηλεκτρονικά

 Εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΕΥΑΙ

 Τεκμηρίωση με την παράδοση εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης του συνόλου του εγκατεστημένου εξοπλισμού στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

 Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού προσφερόμενου συστήματος (2 μήνες).

 Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους.

Να σημειωθεί ότι το έργο αυτό αποτελεί μέρος μια συνολικής πράξης της ΔΕΥΑΙ η οποία περιελάμβανε επίσης την εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης των υδροληψιών σε επίπεδο εξωτερικού υδραγωγείου, ένα έργο του οποίου την σύμβαση έχει υπογραφεί τον Δεκέμβριο του 2023.

«Με το έργο που υπογράψαμε η ΔΕΥΑ Ιωαννίνων προχωρά σε εκσυγχρονισμό μίας από τις πιο βασικές υποδομές ύδρευσης με την αντικατάσταση 11.900 ογκομετρικών υδρομέτρων με έξυπνα ψηφιακά υδρόμετρα οικιακής κατανάλωσης για την τηλεπαρακολούθηση ποσοτικών στοιχείων κατανάλωσης τμήματος του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης των Ιωαννίνων.

Ένα σημαντικό έργο που θα επιτρέψει την εξοικονόμηση του νερού μέσω της on-line παρακολούθησης και καταγραφής των στοιχείων που αφορούν στην τιμολόγηση του. Τα έξυπνα υδρόμετρα παρέχουν λοιπόν πρόσβαση τόσο στην ΔΕΥΑΙ όσο και στον χρήστη σε ελάχιστο χρόνο. Με τον τρόπο αυτό οι δημότες θα μπορούν να ειδοποιούνται σε πραγματικό χρόνο και για τυχόν διαρροές που ενδέχεται να έχουν στη δική τους εγκατάσταση ώστε να μεριμνήσουν άμεσα για επισκευές στις βλάβες.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το πρωτοποριακό αυτό έργο για τα ελληνικά δεδομένα δεν θα επιβαρύνει οικονομικά τους καταναλωτές διότι δεν στοιχίζει ούτε ένα ευρώ στον δημότη καθώς είναι πλήρως χρηματοδοτούμενο», δήλωσε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΙ, Γιώργος Παπαδιώτης.