Η «Δωδώνη Δύναμη Δημιουργίας»επανέρχεται στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής στο Δήμο Δωδώνης

Την ανάγκη φιλοτιμία έκανε ο Δήμαρχος Δωδώνης και μετά από τέσσερις (4) μήνες παράνομης άρνησης να απαντήσει στο από 10/1/2024 έγγραφό μας, με το οποίο -μεταξύ άλλων-ζητήσαμε να διευκολυνθεί η άσκηση των καθηκόντων μας, ως η μόνη Παράταξη αντιπολίτευσης στο Δήμο, υποχρεώνεται πλέον να αποδεχθεί τις σχετικές προβλέψεις του Ν. 3852/2010,όπως έχει διαμορφωθεί και να προβεί στην παραχώρηση εξοπλισμένου χώρου για τη λειτουργία της Παράταξής μας.

Η αποδοχή του σχετικού αιτήματός μας από τη Δημοτική Αρχή αποτελεί ένα πρώτο επιτυχές βήμα στις προσπάθειές μας να συμβάλουμε στη δημοκρατική λειτουργία  και τη νομιμότητα στη λειτουργία του Δήμου. Ταυτόχρονα δικαιώνουμε τους φίλους της Παράταξής μας, που μας στηρίζουν στις προσπάθειές μας και οι οποίοι ίσως θεώρησαν ότι μπορεί να ήταν και υπερβολή εκ μέρους μας η αποχή από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ως μέτρο πίεσης προς την νομιμότητα, αλλά δεν υπήρχε άλλη επιλογή.

Όμως και πάλι η Δημοτική Αρχή έδειξε τον πραγματικό χαρακτήρα της και θεώρησε σκόπιμο τα γραφεία, που παραχωρήθηκαν, να βρίσκονται στα Δερβίζιανα, δηλαδή σε απόσταση 47 χιλιομέτρων από την έδρα του Δήμου. Θα ήταν διασκεδαστικό, αν δεν ήταν τόσο τραγικό, ο Δήμος μας να διοικείται από ανθρώπους, που αντιμετωπίζουν με αυτό τον τρόπο και με αυτές τις ολοκληρωτικές αντιλήψεις τη λειτουργία του Δήμου Δωδώνης. Είναι προφανές ότι απαιτούμε να εξευρεθεί άλλος κατάλληλος χώρος στην έδρα του Δήμου,όπως συμβαίνει σε όλους τους Δήμους της χώρας.

Παράλληλα θα θέλαμε να πληροφορήσουμε τους συνδημότες μας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους, μετά από την ενημέρωση στην οποία προβήκαμε, αξιολόγησαν ότι πρέπει να προχωρήσουν σε έλεγχο μιας σειράς προεκλογικών, αλλά και παλαιοτέρων,αποφάσεων της Δημοτικής Αρχής.

Μετά τις εξελίξεις αυτές η Παράταξή μας επανέρχεται στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής.

Επανερχόμαστε στα καθήκοντα, που μας έταξε ο λαός του Δήμου Δωδώνης και από τα οποία, όπως αποδεικνύεται σήμερα, ποτέ δεν είχαμε αποστεί, δηλαδή να ασκούμε δημιουργική αντιπολίτευση, με σκοπό να συμβάλουμε στην ανάπτυξη του Δήμου και τη βελτίωση της καθημερινότητας των συνδημοτών μας μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και των δημοκρατικών διαδικασιών.

Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης

Δωδώνη Δύναμη Δημιουργίας

Ιωάννης Καραμπίνας