Η θέση της “Αρτινών Συνεργασία” για τη σύνταξη του νέου προϋπολογισμού, το Τεχνικό πρόγραμμα και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου

Την πολιτική του πεποίθηση, ότι η νέα Δημοτική Αρχή πρέπει να λειτουργήσει χωρίς τετελεσμένα από τη νυν, ώστε όλες οι αποφάσεις να έχουν τη δική της υπογραφή, εξέφρασε χθες από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου ο νυν Δήμαρχος, Χρήστος Τσιρογιάννης.

Πιο συγκεκριμένα, ο Χρήστος Τσιρογιάννης, αφού συνεχάρη τους νικητές των αυτοδιοικητικών εκλογών, είπε στο Σώμα πως θα πρέπει από τώρα η επόμενη Δημοτική Αρχή να λάβει τις αποφάσεις που την αφορούν για μια σειρά από κρίσιμα θέματα.

Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

  • Η κατάρτιση του νέου προϋπολογισμού (Δημοτικά τέλη, Τεχνικό Πρόγραμμα, διαβουλεύσεις κ.α.)
  • Η κατάργηση και ποιων Νομικών Προσώπων

Προς επίρρωση των παραπάνω, ο Χρήστος Τσιρογιάννης ήδη ζήτησε από τις δημοτικές υπηρεσίες πρώτον να ενημερώσουν λεπτομερώς και εγκαίρως τη νέα Δημοτική Αρχή και δεύτερον να ζητηθεί εγγράφως η κατάθεση των προτάσεων τους.

Σημειώνεται, πως η πολιτική απόφαση του Χρήστου Τσιρογιάννη «κανένα τετελεσμένο για όλα τα κρίσιμα- καμία εξέλιξη που θα δεσμεύει τους επόμενους» θα ακολουθηθεί για όλα τα έργα και τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν στο διάστημα μέχρι τη λήξη της τρέχουσας θητείας.