Η Υφυπουργός Παιδείας Μερόπη Τζούφη στο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Παιδείας με τη συμμετοχή της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Μερόπης Τζούφη.

Οι Υπουργοί Παιδείας των κρατών-μελών συζήτησαν και έλαβαν αποφάσεις σχετικά με τη διδασκαλία και εκμάθηση ξένων γλωσσών από τους νέους και τις νέες της Ευρώπης, στοχεύοντας στην ενίσχυση της πολυγλωσσικής ικανότητας και το χειρισμό δύο γλωσσών πέραν της μητρικής. Επίσης, θέμα της ημερήσιας διάταξης αποτέλεσε η στήριξη των προσπαθειών των χωρών αναφορικά με τη βελτίωση της ποιότητας των συστημάτων προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, καθώς και της πρόσβασης σε αυτά.

Ιδιαίτερα κρίσιμη ήταν και η συζήτηση για τις διαδρομές αναβάθμισης δεξιοτήτων των ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και μεταναστών. Ειδικότερα, η Υφυπουργός Παιδείας της Ελλάδας μετέφερε την εμπειρία που αποκτήθηκε τα τελευταία χρόνια λόγω των αυξημένων μεταναστευτικών ροών, αναφέρθηκε στις προκλήσεις και υπογράμμισε την αναγκαιότητα συμπερίληψης των ενηλίκων μεταναστών και προσφύγων στις σχετικές δράσεις, ώστε να ενισχυθεί το αίσθημα αλληλεγγύης, η ένταξη και η κοινωνική συνοχή.

Η συνεδρίαση του Συμβουλίου ολοκληρώθηκε με συζήτηση προσανατολισμού για το ρόλο της εκπαίδευσης και κατάρτισης, θέτοντας στο επίκεντρο τα επόμενα βήματα για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συγκρότηση του Ενιαίου Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025.

Στο πλαίσιο αυτό, η κα Τζούφη τόνισε πως η επέκταση του πεδίου συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών είναι κρίσιμη για την εμπέδωση των κοινών ευρωπαϊκών αξιών. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία των προγραμμάτων Erasmus+ και DiscoverEU, ενώ ανέφερε καλές πρακτικές που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα, όπως η συμμετοχή των φοιτητών στη λήψη αποφάσεων των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, η συμμετοχή μαθητών στη διαμόρφωση «εσωτερικών κανονισμών» των σχολείων, η αναμόρφωση των σχολικών κοινοτήτων και η καθιέρωση της Εβδομάδας Ελεύθερης Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας.

Καταλήγοντας, η Υφυπουργός Παιδείας υπογράμμισε πως ακρογωνιαίο λίθο του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης πρέπει να αποτελεί η παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας και η αντιμετώπιση όλων των ανισοτήτων, ενώ σκιαγράφησε δράσεις και πολιτικές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, όπως η διασφάλιση του δικαιώματος των παιδιών προσφύγων και μεταναστών στις δομές εκπαίδευσης και η βελτίωση της εκπαίδευσης τους μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.