Ιωάννινα: Διαμαρτυρία εκπαιδευτών οδήγησης για το νέο Νομοσχέδιο – έκλεισαν το Μηχανολογικό

Συμβολικό αποκλεισμό της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ιωαννίνων πραγματοποιούν αυτή την ώρα οι εκπαιδευτές οδήγησης καθώς εδώ και δύο μήνες δεν πραγματοποιούνται εξετάσεις οδήγησης σε ολόκληρη τη χώρα εξαιτίας της αποχής των εξεταστών.

Οι εκπαιδευτές οδήγησης αντιδρούν στο νέο νομοσχέδιο που αφορά στον κλάδο τους και απαιτούν:

 • Σώμα εξεταστών με αποκλειστική εργασία μόνο τις εξετάσεις.
 • Εκκίνηση κάθε εξέτασης σε προκαθορισμένη ώρα.
 • Πρωινές εξετάσεις (εντός ωραρίου εργασίας).
 • Εξετάσεις σε δύο φάσεις, πρώτα πορεία στον αστικό ιστό με την παρουσία του εκπαιδευτή μέσα στο αυτοκίνητο και στη συνέχεια ιδικές δοκιμασίες σε δημόσια πίστα (ελεγχόμενο χώρο) χωρίς την παρουσία του εκπαιδευτή.
 • Ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων.
 • Χρηματοδότηση από το κράτος μέσω κοινοτικών ή άλλων πόρων για την απόκτηση του συστήματος καταγραφής.
 • Δεν παραχωρούν τα οχήματά τους.
 • Ειδικό ασφαλιστήριο με επιβάρυνση του μαθητή για τις εξετάσεις τη στιγμή που θα βρίσκεται μόνος του εντός του αυτοκινήτου. (Το συγκεκριμένο ασφαλιστήριο θα καλύπτει και ζημιές που πιθανόν θα προκληθούν στο αυτοκίνητο.)
 • Απεμπλοκή του εκπαιδευτή από οποιαδήποτε ποινική ή οικονομική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη στιγμή που ο μαθητής θα είναι μόνος του εντός του οχήματος.
 • Αντίθετοι με την παραγωγή εκπαιδευτών οδήγησης σε μεμονωμένες κατηγορίες.
 • Αντίθετοι με τον τρόπο αναλογικότητας των ποινών μεταξύ εμπλεκομένων για το ίδιο παράπτωμα.
 • Η Ομοσπονδία είναι σύμφωνη για συνοδευτική οδήγηση μετά τα 17 έως τα 18 αφού πρώτα ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτεί σε σχολή οδηγών (ίσως σε περισσότερα μαθήματα) και κριθεί ικανός μετά από εξετάσεις.
 • Έκδοση ΔΕΕ (Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης) και προγραμματισμό Εξετάσεων με ηλεκτρονικό τρόπο εξ αποστάσεως για να μην έρχεται σε καθημερινή επαφή ο εκπαιδευτής με τους υπαλλήλους των υπηρεσιών που πιθανόν να είναι και εξεταστές.