Κατασκευή Νέου Κοιμητηρίου Ηγουμενίτσας

Δημοπρατείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2023 το έργο «Κατασκευής Νέου Κοιμητηρίου Ηγουμενίτσας» συνολικού προϋπολογισμού 900.000,00€ (με ΦΠΑ) με χρηματοδότηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και ΣΑΤΑ του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Η κατασκευή του Νέου Κοιμητηρίου θα δώσει τη λύση στο πρόβλημα του κορεσμού του υπάρχοντος Κοιμητηρίου της Ηγουμενίτσας, καθώς επίσης θα αποτελέσει τον προπομπό για τη συνέχιση της εγκριτικής διαδικασίας αδειοδοτήσεων της 5ης Πολεοδομικής Ενότητας Δήμου Ηγουμενίτσας.