«ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»: οι προγραμματικές θέσεις της παράταξης του Γ. Ζάψα

Χρειάζεται εξ αρχής να καθορίσουμε μια διαρκή πορεία παραγωγικής ανασυγκρότησης της Περιφέρειάς μας, ως σύνολο. Ξεκινώντας από την ουσιαστική και δημοκρατική λειτουργία των συλλογικών οργάνων της περιφέρειας, τονίζουμε την ανάγκη αλλαγής της λειτουργίας του Π.Σ. και όλων των Επιτροπών και φυσικά την στέγαση των υπηρεσιών σε τέσσερα διοικητήρια – κέντρα επικοινωνίας (κι όχι ταλαιπωρίας) των πολιτών με την διοίκηση!

Θα λειτουργήσουμε σύμφωνα με την υπάρχουσα πραγματικότητα και τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, οι οποίες υφίστανται στην Ελλάδα του σήμερα, μετά και έξω από τα μνημόνια και τις ασφυκτικές συνθήκες της εποπτείας των δανειστών. Στόχος μας δεν μπορεί να είναι άλλος πέρα από την κοινωνικά δίκαιη, περιβαλλοντικά βιώσιμη και οικονομικά διατηρήσιμη ανάπτυξη της Ηπείρου και των Ηπειρωτών.

Να πάψει, η Ήπειρος, να καταγράφεται ως μια από τις φτωχές και λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της Ε.Ε.

Πρέπει, όμως να ξεκινήσω από το πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούμαστε να δράσουμε, δηλαδή τον ν. 4555/2018 “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”, που σηματοδοτεί την αναγκαία επιστροφή στις δημοκρατικές αρχές που έλειπαν από τους προηγούμενους νόμους, όσον αφορά στην εκλογή των Περιφερειακών, Δημοτικών και Κοινοτικών αρχών.

Εννοώ την εφαρμογή της ΑΠΛΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ, αλλά και της διαχείρησης όλων των πόρων (οικονομικών, κρατικών, φυσικών κ.λ.π.) των Τοπικών Αυτοδιοικητικών μονάδων. Με τον ίδιο νόμο έγιναν τομές και στην κατηγοριοποίηση των Δήμων και στην διεύρυνση των κριτηρίων ανακατανομής των ΚΑΠ, με απαραίτητη προϋπόθεση όμως την διασφάλιση της βελτίωσης των οικονομικών των αυτοδιοικητικών μονάδων.

Επιγραμματικά, μερικές από τις θετικές συμβολές του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι:

 Δημοκρατικός έλεγχος και Αναβάθμιση συλλογικών οργάνων.

 Τοπικά δημοψηφίσματα και Λειτουργική βελτίωση.

 Περιφερειακός και Δημοτικός διαμεσολαβητής.

 Προϋπολογισμός (ψήφιση ανά κωδικό δαπάνης/έργου που αποτρέπει πιθανό μπλοκάρισμα του).

 Προγραμματικές συμβάσεις, Διεύρυνση δυνατοτήτων και Ευκολία συμπράξεων.

 Ηλεκτρονικό μητρώο Δημοτικών ακινήτων και δυνατότητα εκμίσθωσης των ακινήτων.

 Διαδημοτικοί Σύνδεσμοι Τεχνικών Υπηρεσιών

 Αναβάθμιση του αναπτυξιακού ρόλου των ΟΤΑ.

 Συμμετοχή σε Ενεργειακές Συμπράξεις (Διαχείριση/παραγωγή ενέργειας, Έργα Κοινής Ωφέλειας, κ.α.).

 Θεσμοθέτηση επιτροπών παρακολούθησης & υλοποίησης χωροταξικών/αναπτυξιακών σχεδίων.

 Θεσμοθέτηση επιτροπών αξιοποίησης δημοτικών εδαφών & παρεμβάσεων στον Αγροτικό τομέα.

 Δυνατότητες δανειακών συμβάσεων για βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας κ.λ.π.

 Ενίσχυση της καταστατικής θέσης των αιρετών.

 Επαναφορά της ιδιάζουσας δωσιδικίας, απλοποίηση διαδικασιών πειθαρχικών ελέγχων κ.α.

 Αναβάθμιση του θεσμικού ρόλου της Τ.Α.

 Διυπουργική επιτροπή καταπολέμησης πολυνομίας με συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης.

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΡΑ

Τα στοιχεία, δείχνουν ανεργία περίπου 24.4% (Ιούνιος 2018, Ήπειρος/Δυτ. Μακεδονία), με σαφώς μεγαλύτερα ποσοστά ανάμεσα στους νέους μας.

Οι καταγραφόμενες απώλειες λόγω της μετανάστευσης στο εξωτερικό νέων επιστημόνων, των οποίων τις σπουδές χρηματοδότησαν οι συμπολίτες μας, αν και με μειούμενους ρυθμούς, συνεχίζονται. Ωστόσο, οι ερευνητικές υποδομές της Περιφέρειας Ηπείρου διαρκώς διευρύνονται τόσο σε Επιστημονικά αντικείμενα όσο και σε παραγωγή νέας και υψηλού επιπέδου καινοτόμα γνώση και εμπειρία.

Αυτό γίνεται και λόγω του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μετά την ενοποίηση του με το Τ.Ε.Ι Ηπείρου, αλλά της ύπαρξης των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με 6 Ινστιτούτα, μεταξύ αυτών και το Ινστιτούτο Οικονομικής Ανάλυσης και Αλληλέγγυας Οικονομίας της Πρέβεζας, Κέντρο Υδροβιολογικών Ερευνών, Ινστιτούτο Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών στην Ηγουμενίτσα, κ.α.).

Πέρα από τα προαναφερθέντα, υφίσταται η υποχρέωσή μας για περισσότερη και στοχευμένη έρευνα, για πιο ουσιαστικές και αποτελεσματικές δράσεις σε ζωτικούς και παραδοσιακούς τομείς της Γεωργικής και της Κτηνοτροφικής παραγωγής. Θα αναφερθώ πιο λεπτομερώς σε αυτές και στις αντίστοιχες δεσμεύσεις μας.

Γνωρίζετε βέβαια ότι ακόμη συνεχίζουμε να εισάγουμε σχετικά μεγάλα ποσοστά από τις καταναλωνόμενες ποσότητες αγροτικών προϊόντων, κρέατος, πουλερικών, γάλακτος, ακόμη και ζωοτροφών. Οι μικρές και συνήθως παραδοσιακά οργανωμένες ατομικές αγροτικές δραστηριότητες απλά επιβιώνουν, στην καλύτερη περίπτωση. Οι Συνεταιρισμοί φαίνονται απαξιωμένοι στα μάτια των Αγροτών και των Κτηνοτρόφων μας λόγω της διαλυτικής δράσης των διαπλεκόμενων συμφερόντων των «αγροτο-πατέρων» και των συνεργατών τους, ενώ η κοινωνική οικονομία φαντάζει ως κάτι ξένο και απόμακρο, ενισχυμένο και από την αποπροσανατολιστική προπαγάνδα ορισμένων Μ.Μ.Ε. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία (Τράπεζες, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, κ.λ.π.) έχουν ήδη διαμορφωθεί και τεθεί σε ισχύ. Καθήκον μας θα είναι να τα αναζητήσουμε και να τα αξιοποιήσουμε ταχύτατα.

Και εδώ να τονίσω την μεγάλη πολιτική και ιδεολογική διαφορά μας, από την απερχόμενη διοίκηση της Περιφέρειας, που εφάρμοσε μια διοικητικού τύπου διεκπεραίωση των τεράστιων και σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε οι Ηπειρώτες.

Μιας απερχόμενης διοίκησης που βασίστηκε μόνο στην «ενός ανδρός» βούληση και δράση, μακρυά από κάθε τι συλλογικό όπως π.χ. Συνεταιρισμοί και άλλες συλλογικότητες ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ όμως για την επιτυχία κάθε προσπάθειας αναβάθμισης και προόδου αυτής της μίας από τις φτωχές και λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της Ε.Ε., της ΗΠΕΙΡΟΥ μας!

Θα αναφερθώ, λοιπόν, στους τομείς στους οποίους είναι αδήριτη ανάγκη να παρέμβουμε, τώρα. Γιατί ΑΚΟΜΗ μόλις προλαβαίνουμε! Αλλιώς θα είναι πολύ αργά και με όσα ήδη ανάφερα για την έρευνα και σε σχέση βέβαια με την ανεργία των νέων γενικά και των νέων επιστημόνων μας.

Έχουμε πολλά διαθέσιμα στοιχεία και από τα συμπεράσματα του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Ηπείρου. Έχουμε Εσάς, τους συμπολίτες μας, τις Συλλογικότητες σας, τους Αγρότες και Κτηνοτρόφους μας, τους Επαγγελματίες όλων των κλάδων, τους Νέους μας που είτε αγωνιούν μέσα στην ανεργία ψάχνοντας για την επαγγελματική τους αποκατάσταση είτε εργάζονται.

ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ. Που πρέπει βέβαια να σας αναπτύξουμε τις θέσεις και τις προτάσεις μας, αλλά κυρίως να ακούσουμε με προσοχή και την κριτική σας και τις δικές σας προτάσεις μέσα από την πραγματική ζωή. Βασικό είναι η αναστροφή του κλίματος αδράνειας και αναμονής και η ενεργοποίηση όλων μας κινητοποιώντας με κάθε μέσο την αισιοδοξία, τον ενθουσιασμό, το φιλότιμο, την αλληλεγγύη, τη συμμετοχή, «το αγώι που ξυπνάει τον αγωγιάτη», τον καλώς εννοούμενο πατριωτισμό. Απαιτούνται συντονισμένες προσπάθειες εκ μέρους ΟΛΩΝ ΜΑΣ, γι’ αυτό και ζητάμε την συμπόρευση σας μαζί μας!

Ας δούμε ένα προς ένα μερικά βασικά ζητήματα που προτείνουμε στο Πρόγραμμά μας:

Χρειάζεται άμεση ανταπόκριση μας για το ΕΣΠΑ 2021-2027 (Υποβολή προτάσεων για την προετοιμασία και ωρίμανση έργων που θα υλοποιηθούν και θα χρηματοδοτηθούν από τα Ευρωπαϊκά κανάλια. Να συμπεριληφθούν έργα που είτε δεν πρόλαβαν να ενταχθούν σε προηγούμενα ΕΣΠΑ είτε που σχεδιάζονται για το άμεσο μέλλον).

Επίσης, ΛΕΜΕ ΝΑΙ στην Κυκλική Οικονομία και τις Ενεργειακές Κοινότητες.

Ωστόσο δεν αναφέρονται σε επενδύσεις υποδομών αεροδρομίων, αλλά ούτε και σε ευρυζωνικές υποδομές περιοχών όπου υπάρχουν τουλάχιστον 2 ευρυζωνικά δίκτυα ισότιμης κατηγορίας.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες περιλαμβάνουν:

(α) Επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών και περιβάλλοντος (ΟΧΙ για τρένο κ’ ΧΥΤΥ).

(β) Δράσεις για προσαρμογή & μετριασμό της Κλιματικής Αλλαγής (αντιπλημμυρικά & δασοπροστασία).

(γ) Επενδύσεις στην Ενέργεια (ανανεώσιμες πηγές, Ηλεκτρική Ενέργεια από έξυπνα συστήματα διανομής – ΟΧΙ για Φυσικό Αέριο).

(δ) Δράσεις προστασίας, ανάπτυξης, προβολής της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς (ΝΑΙ οικοτουρισμός, πολιτιστικές υπηρεσίες, δημόσια τουριστική περιουσία).

(ε) Υποδομές προσωρινής υποδοχής/στέγασης μεταναστών/προσφύγων/ατόμων υπό διεθνή προστασία.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙΔΕΙΑ:

Εκπαίδευση, Έρευνα και Τεχνολογική ανάπτυξη ενισχύονται ισχυρά με την εξαιρετικά θετική κατά την γνώμη μας ενοποίηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το Τ.Ε.Ι Ηπείρου, αλλά και της λειτουργίας των Ερευνητικών Ινστιτούτων της Ηπείρου, όπως ήδη αναφέρθηκα λίγο παραπάνω. Σημαντική ένδειξη γι’ αυτό αποτελούν οι επιτυχίες του Επιστημονικού προσωπικού των προαναφερθέντων Ιδρυμάτων τόσο ως Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε υψηλού κύρους διεθνή περιοδικά όσο και ως συνεχής αναγνώρισή τους με νέα ανταγωνιστικά διεθνή προγράμματα που κερδίζουν (π.χ. ΕΣΠΑ κ.λ.π.).

Δεν θα μπορούσαν βέβαια να υπάρχουν τέτοιες ευκαιρίες διαρκούς χρηματοδότησης της Έρευνας και της Καινοτομίας (στην Ήπειρο και αλλού στην Ελλάδα) χωρίς την συνεχή δράση των αρμοδίων κυβερνητικών παραγόντων (πρωτιά της Ελλάδας σε απορροφητικότητα των ΕΣΠΑ κ.α.).

Πρόσφατα η Ηπειρώτισσα Υφυπουργός Παιδείας ανακοίνωσε επιδοτήσεις 12 εκατ. ευρώ αρχικά, για την Ήπειρο συμβάλλοντας στην ουσιαστική εξομάλυνση περιφερειακών ανισοτήτων, που εντάσσεται στη ευρύτερη πολιτική της Κυβέρνησης για την στήριξη του επιστημονικού δυναμικού της χώρας με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους ερευνητές και επιστήμονες.

Υπάρχουν όμως κι άλλα ζητήματα που ζητούν λύσεις, οι οποίες θα ωθήσουν δυναμικά την ανάπτυξη της Ηπείρου.

Σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή θα αποτελέσει (και αυτό το ευχόμαστε και θα το επιδιώξουμε, ως Περιφερειακή Αρχή, με κατάλληλες συνέργειες), ο προσανατολισμός της εφαρμοσμένης έρευνας των Ερευνητικών υποδομών της Ηπείρου προς ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών στους κλάδους της παραδοσιακής μας πρωτογενούς παραγωγής.

Τούτο το τελευταίο, σε συνδυασμό με την τυποποίηση, την επεξεργασία και την διακίνηση των παραγόμενων προϊόντων θα εισφέρει και σε πλούτο και σε θέσεις εργασίας για νέους. Η πραγματοποίηση ακόμη ενός στόχου, εύκολα επιτεύξιμου, θα συνέβαλε στην αναπτυξιακή πορεία της Ηπείρου, δηλαδή η κατασκευή νέων φοιτητικών εστιών, που αποτελεί και πάγιο αίτημα πολλών γενεών φοιτητών.

Α-βαθμια & Β-βαθμια ΠΑΙΔΕΙΑ:

Η αναπτυξιακή πορεία στις βαθμίδες αυτές, συνδυάζεται τόσο με τον εξορθολογισμό και την ενίσχυση σε κτιριακές υποδομές (αποσυμφόρηση σχολικών μονάδων, ανοικοδόμηση νέων κτιρίων) , όσο και με την στελέχωση Νηπιαγωγείων, Σχολίων, Γυμνασίων και Λυκείων με το απαραίτητο διδακτικό, αλλά και προσωπικό λοιπών ειδικοτήτων, που στην περίοδο της αχρείαστης λιτότητας κυριολεκτικά αποδεκατίστηκε.

Φυσικά το αντικείμενο αυτό αφορά πρωτίστως τους Δήμους, αλλά η Περιφέρεια θα πρέπει να είναι γνώστης και αρωγός και πρέπει να έχει λόγο αφού η αναπτυξιακή πορεία στην παιδεία και η ορθή κατανομή αποκεντρωμένων δομών είναι όρος απαραίτητος για την συγκράτηση κυρίως νέων Αγροτών, Κτηνοτρόφων, Επιστημόνων και λοιπών Εργαζόμενων στην ύπαιθρο.

ΥΓΕΙΑ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ – ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ:

Αναπτυξιακή πορεία για τον θεσμό της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) με άμεσες ενέργειες για επαρκή στελέχωση προς αποσυμφόρηση των Νοσοκομείων (ανάπτυξη / στελέχωση με Ιατρικό, Νοσηλευτικό και προσωπικό άλλων αναγκαίων ειδικοτήτων, όλων των προγραμματισθέντων ΤΟΜΥ). Πρόταση για διχοτόμηση της 6ης ΥΠΕ.

Τέτοιες δράσεις προωθούν την αναβάθμιση της υπαίθρου, με το ζωντάνεμα κωμοπόλεων και χωριών, που η απερχόμενη Περιφερειακή Διοίκηση αγνόησε παντελώς.

Σημαντική θέση στο πρόγραμμά μας είναι η ενίσχυση των Νοσοκομείων της Περιφέρειας, η ανάπτυξη νέων τομέων του ΕΚΑΒ (σε απομακρυσμένες περιοχές) και η διεκδίκηση δομής Υγείας στα Ζαγόρια. Η ρεαλιστική κατανομή των υπαρχόντων Ασθενοφόρων οχημάτων και ιδιαίτερα εκείνων που μπορούν να φθάσουν έγκαιρα και αποτελεσματικά σε δυσπρόσιτες περιοχές, θα είναι μια ακόμη σημαντική συμβολή της δικής μας Περιφερειακής Αρχής και με προοπτική αύξησης του αριθμού τους.

Στηρίζουμε την ίδρυση εξειδικευμένων Μονάδων/Κέντρων αναφοράς (π.χ. Μεσογειακής Αναιμίας) και Μονάδων Κοινωνικής Πρόνοιας και το Πολυδύναμο Κέντρο του Γ.Ν. «Χατζηκώστα». Όπως στηρίζουμε και θα προωθήσουμε τάχιστα την άμεση χρηματοδότηση κατασκευής της οδού Σ. Νιάρχου, σύμφωνα με την υποβληθείσα πρόταση (ως αστικής οδού ταχείας κυκλοφορίας, ενιαίας διατομής 2+2 λωρίδων κυκλοφορίας/κατεύθυνση, με πρόβλεψη πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου) [ανταπόκριση για το ΕΣΠΑ 2021-2027 με υποβολή προτάσεων]

ΟΔΟΙ-ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ:

Μία ακόμη σημαντική αναπτυξιακή προοπτική θα ανοίξει με Μελέτες για την δημιουργία των απαραίτητων κάθετων αξόνων (συμπληρωματικό οδικό δίκτυο) των αυτοκινητοδρόμων Εγνατίας και Ιόνιας προς προορισμούς με ενδιαφέρον Πολιτιστικό (Μουσεία, Αρχαιότητες), Εμπορικό (παραδοσιακά τοπικά πανηγύρια και εορταστικές εκδηλώσεις), Τουριστικό (φυσιολατρικός, χιονοδρομικός, ορειβατικός, αρχαιολογικός, αθλητικός, εκκλησιαστικός τουρισμός κ.λ.π) και Αγροτουριστικό, Θεραπευτικό/Ιαματικό (π.χ. λουτρά Καβασίλων & Αμάραντου), κ.α. Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί προς σημαντικούς προορισμούς όπως το Άκτιο (Αεροδρόμιο κ.λ.π.), την γειτονική Αλβανία, Ζαγόρι, την περιοχή των Τζουμέρκων, κ.α.

Επιπλέον, στο πρόγραμμα της Παράταξης Κοινό των Ηπειρωτών, ενσωματώνουμε και την προώθηση του μη μαζικού τουρισμού για μικρές περιφερειακές μονάδες, με συντονισμό εθνικό, περιφερειακό και δημοτικό, ανάλογα με την κάθε περιοχή και συνεργατικότητα με τον Αγροτουρισμό. Είναι προφανές ότι η δράση μας αυτή δεν θα είναι καθόλου ανταγωνιστική ως προς τις μεγάλες Ξενοδοχειακές μονάδες των πρωτευουσών πόλεων των Νομών της Ηπείρου οι οποίες και μπορούν να προσφέρουν all inclusive τουριστικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Παράλληλα η βελτίωση των αστικών Δημοτικών συγκοινωνιών, αλλά και των σημαντικών ορεινών παραγωγικών δρόμων θα πρέπει να είναι σε πρώτη προτεραιότητα, έχοντας πάντα υπόψη την υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Ωστόσο, Μελέτες για την ανάπτυξη Σιδηροδρομικού δικτύου, που θα συνδέει την Ήπειρο με μέσα σταθερής τροχιάς θα πρέπει να δρομολογηθούν σύντομα και όσο το επιτρέψουν οι συνεχώς βελτιούμενες οικονομικές συνθήκες στη χώρα μας.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ:

Η ισοπεδωτική κυριαρχία της νεοφιλελεύθερης εκδοχής και στην διαχείριση των τομέων του πολιτισμού και του αθλητισμού, έχει αναχαιτιστεί μετά την εφαρμογή των επιλογών της παρούσας κυβέρνησης. Συνεχώς η πολιτεία αναλαμβάνει όλο και περισσότερο τα ηνία και υλοποιεί προγράμματα και επιλογές μακρυά από αυτό που κοινώς λέμε «αγορά», με προσήλωση στην λογική του Κοινωνικού ρόλου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Οι χώροι και οι υποδομές Πολιτισμού και Αθλητισμού είτε πειραματικοί και ερασιτεχνικοί, είτε ιδιωτικοί, είτε και δημόσιοι (Αρχαιολογικοί χώροι, Μουσεία, Πινακοθήκες, Θέατρα, Καλλιτεχνικά Φεστιβάλ, Πολυχώροι Πολιτισμού, Χορευτικοί και συναφείς Συλλογικοί φορείς, Ανεξάρτητοι χώροι Πολιτισμού κ.λ.π., χώροι άθλησης όπως Γήπεδα, Γυμναστήρια, Κολυμβητήρια κ.α.), θα πρέπει να ενισχυθούν για να αναπτυχθούν ελεύθερα αποτελώντας αντικείμενο υποστήριξης εκ μέρους της Περιφερειακής Διοίκησης. Κι αυτό φαίνεται πέρα από αυτονόητο για την Ήπειρο, μια Περιφέρεια πλούσια σε πολιτιστική παράδοση, αλλά και συνεχή παραγωγή πολιτισμού.

Προτείνουμε την δημιουργία υπηρεσίας που θα ενημερώνει τους επαγγελματίες του πολιτισμού για τα χρηματοδοτικά προγράμματα – εργαλεία που τρέχουν, ώστε να ενισχυθεί η καλλιτεχνική δημιουργία. Η δημιουργία γραφείου συντονισμού των τουριστικών επιχειρήσεων με αυτές του πολιτισμού έτσι ώστε να αλληλοκαλύπτονται οι ανάγκες τους, αποτελεί, επίσης μια ακόμη πρόταση του Προγράμματός μας.

Η Σύσταση δικτύου για τα Μουσεία της Ηπείρου, η δημιουργία αρχείου μουσικής και παραδοσιακών μουσικών οργάνων θα είναι μια ακόμη συνεισφορά της Παράταξης Κοινό των Ηπειρωτών. μαζί με την πρόταση για ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραδοσιακών Τεχνών, με σκοπό να δημιουργήσουμε μια καινούργια γενιά καλλιτεχνών που θα έχουν μελετήσει την παράδοση μας. Και η πρόσφατη ενοποίηση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, η οποία πολεμήθηκε σφοδρά από τον πολιτικό φορέα που υποστηρίζει τον απερχόμενο Περιφερειάρχη αλλά υποστηρίχθηκε σαφώς από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την πραγματοποίηση των προηγουμένων προτάσεων.

Ακόμη μία υπόσχεσή μας είναι η δημιουργία Πληροφοριακού Κέντρου Καλλιτεχνικών και Πολιτισμικών Εκδηλώσεων και Προγραμμάτων, που θα ενισχύσει και τον τουριστικό τομέα, αλλά θα συμβάλλει θετικά στην αποκέντρωση και ανάπτυξη της υπαίθρου.

Πέρα από τα έργα που πραγματοποίησε η παρούσα διοίκηση του ΠΕΑΝΚΙ στην Λιμνοπούλα (Ανακατασκευή Ποδοσφαιρικού Γηπέδου με νέα Κερκίδα), στο Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων (Ζωσιμάδες – αντικατάσταση χλοοτάπητα, αποστραγγιστικό, νέο ΤΑΡΤΑΝ) και την ανάπτυξη του προπονητικού κέντρου στην Ανατολή, η Παράταξη μας θα διεκδικήσει την δημιουργία και νέων ανάλογων δομών για την άθληση των Ηπειρωτών και στις άλλες Περιφειρακές Ενότητες, αλλά και την ίδρυση Ανώτατης Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ:

Η Περιφέρεια Ηπείρου παράγει ένα μικρό ποσοστό του συνολικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της χώρας, του οποίου μεγάλο μέρος προέρχεται από τον γεωργικό τομέα, τον κτηνοτροφικό τομέα (συν την πτηνοτροφία), αλλά και από την τυποποίηση και την μεταποίηση κτηνοτροφικών προϊόντων. Οι επιμέρους Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) της Ηπείρου, ωστόσο, διατηρούν για συγκεκριμένα προϊόντα σχετικά υψηλά ποσοστά σε Πανελλαδική κλίμακα (η Π.Ε. Άρτας στην ιχθυοπαραγωγή και τυποποίηση, η Π.Ε. Θεσπρωτίας στην παραγωγή τυριών και στην ιχθυοπαραγωγή, η Π.Ε. Ιωαννίνων στην παραγωγή τυριών, οίνων, οινοπνευμάτων και πτηνοτροφία και η Π.Ε. Πρέβεζας στην κτηνοτροφία). Θα πρέπει να δοθεί υψηλή προτεραιότητα στην προώθηση μοναδικών ποιοτικών προϊόντων ΠΟΠ ή ΤΟΠ, όπως γάλα και τυροκομικά προϊόντα-φέτα, πεπόνια Κόνιτσας, ξερικό καλαμποκάλευρο, αρωματικά φυτά, γλυκά, κρασιά, τσίπουρα κ.λ.π.

Σημαντική συμβολή στην Αγροτική παραγωγή, αλλά στην αναπτυξιακή πορεία της Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικά, έχει η Αμπελουργία και τα προϊόντα της, γεγονός που θα πρέπει να συσχετιστεί με την αυξανόμενη χρήση σχολαζουσών γαιών (στόχος η επέκταση κ’ αύξηση της αμπελουργικής ζώνης σε Γραμμενοχώρια και Κόνιτσα!).

Άρα, η συνεχής προσπάθεια της Παράταξης μας, όταν αναλάβει την Διοίκηση της Περιφέρειας, προγραμματίζεται να είναι άμεση, για δραστικές παρεμβάσεις στις αλλαγές χρήσεων γαιών υψηλής παραγωγικότητας, σε αναδασμούς, σε κίνητρα συνένωσης μικρών κλήρων, στην δημιουργία βασικών υποδομών (αποθήκες, αγορά ζωοτροφών, λιπασμάτων κ.λ.π.), αλλά και στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών ενέργειας, άρδευσης. Ιδιαίτερο και σημαντικό ενδιαφέρον θα δείξει η Παράταξή μας για την επιβίωση και την ορθολογιστική λειτουργία και επαναλειτουργία των ΤΟΕΒ.

Θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην Κτηνοτροφία λόγω της κρίσης στην οποία βρίσκεται και που ο απερχόμενος Περιφερειάρχης, η παράταξή του και ο πολιτικός φορέας που τον στήριξαν και τον στηρίζουν, συνέβαλλαν αποφασιστικά. Δεν νομίζουμε ότι υπάρχει Κτηνοτρόφος στην Ήπειρο που να μην θεωρεί ότι το ουσιαστικό ξεπούλημα της Δωδώνης υπονόμευσε την κτηνοτροφία, τη βασικότερη δραστηριότητα του πρωτογενή τομέα στην Περιφέρεια Ηπείρου. Και την υπονόμευσε με τις μονοπωλιακές πολιτικές στην αγορά, κυρίως του πρόβειου γάλακτος, των Γ/Β και που φτωχοποιεί συνεχώς τους Ηπειρώτες Κτηνοτρόφους. Εμείς αυτό δεσμευόμαστε να το λύσουμε, όπως κάτι τέτοιο έχει ήδη γίνει σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, αλλά και με άμεση προτεραιότητα στην ενίσχυση των ελεκτικών μηχανισμών ως αντίδραση σε παράνομες Ελληνοποιήσεις γάλακτος.

Αλλά επειδή δεν υπάρχει κτηνοτροφία χωρίς Κτηνοτρόφους, που εδώ οι περισσότεροι στηρίζονται σε οικογενειακές μονάδες με λίγα ζώα, αυτοί πρέπει να στηριχτούν και θα στηριχθούν. Υπάρχουν εκκρεμεί ζητήματα, στα οποία θα είμαστε δίπλα τους (διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, βοσκότοποι, δικαιώματα, φυλές ντόπιων αιγοπροβάτων, λειτουργία των ΤΟΕΒ, κ.α.).

Επιπλέον προτεραιότητες είναι:

(α) Να δοθούν άμεσες λύσεις στην δημιουργία κατάλλων στεγάστρων για τους μετακινούμενους Κτηνοτρόφους και δεξαμενών για υγειινό πότισμα των ζώων,

(β) Να επιλυθεί συστηματικά το ζήτημα της ηλεκτροδότησης των σταύλων,

(γ) Ενοικιασμός και αξιοποίηση των σχολαζουσών γαιών για να αποφευχθούν καταστάσεις και φοροαποφυγών και φοροδιαφυγής, αλλά και καταχρηστικής εκμετάλλευσης του μόχθου των πραγματικών παραγωγών (Αγροτών και Κτηνοτρόφων).

(δ) Ανάπτυξη της Μελισσοκομίας

Η πτηνοτροφία και τα προϊόντα της, τυποποιημένα είτε και επεξεργασμένα, αποτελούν σημαντική συμβολή στην οικονομία της Ηπείρου και συνεισφέρουν και σε εισόδημα και σε θέσεις εργασίας. Θεωρούμε ότι θα ήταν πολύ σημαντική η συμβολή της δημιουργίας και λειτουργίας ενός Ινστιτούτου Πτηνοτροφίας στη ‘Ηπειρο. Ωστόσο, αυτός ο κλάδος παραγωγής δεν έχει τα ίδια προβλήματα με τους άλλους κλάδους της αγροτικής παραγωγής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει και προβλήματα που χρειάζονται την λύση τους.

Ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος κλάδος και με σημαντική οικονομική συνεισφορά στην ανάπτυξη της Ηπείρου είναι οι ιχθυοκαλλιέργειες. Ειδικές ιχθυοκαλλιεργητικές μονάδες έχουν εγκατασταθεί και στον Αμβρακικό και σε άλλες κατάλληλες παραλιακές ζώνες, όπως στην Σαγιάδα, αλλά και σε ποτάμια συστήματα όπως στον Λούρο, κ.α (ακόμα ΔΕΝ έχουν άδειες!). Έγιναν όμως όλα αυτά με ένα τρόπο άναρχο, χωρίς την σχεδιοποιημένη συμβολή της επιστημονικής γνώσης και κυρίως χωρίς την αναγκαία και απαιτούμενη παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας σε όλα της τα στάδια.

Η παραγωγή γόνου, το είδος και η ποσότητα διατροφής των καλλιεργούμενων ειδών, η συνεχής παρακολούθηση της υγείας και των υγιεινών συνθηκών των καλλιεργειών, μαζί με τον επανασχεδιασμό των μονάδων καλλιέργειες, είναι αναγκαία και επιτακτική.

Αλλά πώς να γίνουν αυτά και όσα άλλα αναγκαία κάτω από τους άναρχους και αδυσώπητους κανόνες της αγοράς που ενίσχυσε η πολιτική του απερχόμενου Περιφερειάρχη; Όταν τα χρήματα του Ελληνικού Λαού, που διαχειρίστηκαν οι προηγούμενες διοικήσεις της Περιφέρειας Ηπείρου, διαμοιράστηκαν χωρίς σχέδιο και με γνώμονα την ρουσφετολογική «αξιοποίησή» τους σε «έργα» χωρίς καμία πρόνοια για το μέλλον της Ηπείρου και των Ηπειρωτών, αλλά μόνο για την ικανοποίηση των «ημετέρων» και των χειροκροτητών!

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ:

Η απερχόμενη Διοίκηση της Περιφέρειας Ηπείρου όχι μόνο δεν αντιτάχθηκε στην καταστροφική εκτροπή του Αώου, αλλά ουδέποτε ήρθε προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων και Υδάτινων πόρων.

Η Περιφερειακή μας Παράταξη Κοινό των Ηπειρωτών θα δράσει με επιστημονικό τρόπο και σχεδιασμό για την εμπεριστατωμένη καταγραφή υπόγειων υδάτων, άλλων υδάτινων πόρων και πηγών και με απόλυτο σεβασμό θα προχωρήσει σε ελέγχους όλων των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Στη συνέχεια οι έλεγχοι θα επεκταθούν στις αντλήσεις και στην ρύπανση όλων των υδάτινων πόρων και πηγών. Θα ακολουθήσουν μελέτες για αξιοποίηση και αποκατάσταση του φυσικού εμπλουτισμού της λίμνης με νέες τεχνικές άρδευσης για αποφυγή της σπατάλης του νερού. Η υπογραφή του Π.Δ. για την Παμβώτιδα, η συνακόλουθη σωτηρία της είναι μεταξύ των πρώτων προτεραιοτήτων της Παράταξης μας, καθώς και η χωροθέτηση του ποταμού Αράχθου, που εκκρεμεί από το 1987.

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ:

Να αναφερθώ, κατ’ αρχή στα μεινεκτήματα του Εργοστασίου στο Ελευθεροχώρι και τα οποία είναι τμήμα της «κληρονομιάς» που μα αφήνει ο απερχόμενος Περιφερειάρχης και η διοίκησή του, που είναι:

(α) Η ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα απορριμάτων και η μεταφορά απορριμάτων από άλλες Περιφέρειες (π.χ. Κέρκυρα),

(β) Το υψηλότερο κόστος από τους σταθμούς μεταφόρτωσης.

Εμείς προτείνουμε την εφαρμογή πολιτικών για την μείωση της παραγωγής αποβλήτων, την δημιουργεία «πράσινων σημείων» (επιμερίζοντας την ευθύνη σε επίπεδο γειτονιάς με κίνητρα χαμηλώτερων δημοτικων τελών) και την παραγωγή δευτερογενών προϊόντων που θα προκύψουν από την επεξεργασία των απορριμμάτων, τα οποία και θα αποτελέσουν έσοδα με σκοπό την μείωση του κόστους της λειτουργίας του εργοστασίου (π.χ. παραγωγή βιοαερίου/Ηλεκτρικής ενέργειας, κ.α.)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ:

Η νέα διοίκηση της Περιφέρειας Ηπείρου, της Παράταξης Κοινό των Ηπειρωτών, έχει συμπεριλάβει στο Πρόγραμμά της και μάλιστα πολύ υψηλά στον κατάλογο των πιο άμεσων δράσεών της, μια ενεργειακή πολιτική φιλική προς το περιβάλλον. Στο πρόγραμμά μας έχουμε συμπεριλάβει τόσο την εγκατάσταση των κατάλληλων υποδομών για χρήση φυσικού αερίου, όσο και της πιο εκτεταμένης χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), της λειτουργία ακόμη και μικρών μονάδων για ίδια χρήση, αλλά στη βάση κατάλληλων περιβαλλοντολικών μελετών και στην επιτήρηση της εφαρμογή τους. Η μελέτη του γεωθερμικού πεδίου Κόνιτσας είναι, επίσης, ένας στόχος που επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί.

_ Το ζήτημα της έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων στην Ήπειρο θα αποτελέσει ειδικό κεφάλαιο στο πρόγραμμά μας και θα παρουσιαστεί σε ειδική εκδήλωση, ολοκληρωμένα, τους επόμενους μήνες!

Το βασικό μας κριτήριο είναι και θα παραμείνει Η ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ, κι όπως συχνά συμβαίνει, θα πρέπει με νηφαλιότητα και επιστημονική προσέγγιση να εξετασθούν τα υπέρ και τα κατά, ενώ η απόφαση θα στηριχθεί στην βούληση των Ηπειρωτών και μόνο!

Η δική μας Παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών» διαθέτει και την πολιτική βούληση και την ιδεολογία, για να έχει το ευήκοο αφτί προς τα οικολογικά και άλλα πολιτικά κινήματα και συλλογικότητες.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το Αεροδρόμιο Ιωαννίνων, μετά από δεκαετίες υποβάθμισης και αδιαφορίας για την τύχη του, γνώρισε επιτέλους εντυπωσιακή αναβάθμιση τα τελευταία 3 χρόνια με την εγκατάσταση νέου συστήματος προσέγγισης αεροσκαφών, την λειτουργία σταθμών ανεφοδιασμού καυσίμων, την ολοκλήρωση των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων και των συνοδών υποδομών (χώροι στάθμευσης, οδικές συνδέσεις κ.α.).

Σήμερα, αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα ανάπτυξης όχι μόνον των Ιωαννίνων αλλά ολόκληρης της Περιφέρειας. Κάθε χρόνο πολλαπλασιάζονται οι τακτικές πτήσεις τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού.

Το Αεροδρόμιο Ιωαννίνων, με τον δημόσιο έλεγχο να διασφαλίζει την κατάλληλη τιμολογιακή πολιτική, το καθιστά εξόχως ανταγωνιστικό. Αποτελεί ήδη σημαντικό πολλαπλασιαστή και της τουριστικής ανάπτυξης, αλλά και της γενικότερης προσβασιμότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, λειτουργώντας συμπληρωματικά ως προς τους μεγάλους οδικούς άξονες αλλά και αυτόνομα ως προς την αναπτυξιακή προοπτική της._