Λαϊκή Συσπείρωση Ιωαννίνων: “Η δημοτική αρχή καρατόμησε όλα τα δέντρα απέναντι από το Δικαστικό Μέγαρο” και η απάντηση της Δημ. Αρχής

Η δημοτική αρχή Ιωαννίνων είναι γνωστή για την περιβαλλοντική της αδιαφορία, με τρανή απόδειξη την αδιαφορία να στελεχωθεί το τμήμα πρασίνου με επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό και την ξεραΐλα όλων ανεξαιρέτως των χώρων πρασίνου, όταν τελικά αναδεικνύονται μέσα από τα χορτάρια (Άλσος, Πλατεία Αμπελοκήπων κοκ).

Αυτή τη φορά η περιβαλλοντική αδιαφορία είχε σαν αποτέλεσμα την καρατόμηση όλων των δέντρων του πάρκου απέναντι απ το Δικαστικό Μέγαρο, για τη δημιουργία του ισόπεδου κόμβου. Έτσι, σήμερα από το πρωί, οι κάτοικοι των Ιωαννίνων ήρθαν αντιμέτωποι με τα συνεργεία του εργολάβου ο οποίος χωρίς να τηρεί τα μέτρα για τη σήμανση του χώρου και την ασφάλεια των διερχόμενων και των εργαζομένων -εκτός από τον κώνο της φωτογραφίας- ξεκίνησε την αποψίλωση.

Προφανώς τα δέντρα πρέπει να φύγουν για τη δημιουργία του ισόπεδου κόμβου. Η λύση όμως είναι να εκριζωθούν με μπάλα χώματος και να μεταφερθούν σε κατάλληλο μέρος μέχρι να γίνει μεταφύτευση.
Αυτή η ελάχιστη μέριμνα που μπορούσε να προβλεφτεί στη μελέτη και τη σύμβαση της κατασκευής του έργου, ούτε καν πέρασε σαν σκέψη από τη δημοτική αρχή, ενώ μένει να απαντηθεί ποιος ο ρόλος του επιβλέποντα του έργου από την πλευρά του Δήμου.

Λαϊκή Συσπείρωση Ιωαννίνων

 

 

 

 

Η απάντηση της Δημοτικής Αρχής

Η Δημοτική Αρχή παρακολουθεί τις ανακοινώσεις και τα σχόλια για την απομάκρυνση των δέντρων από το πάρκο έναντι του Δικαστικού Μεγάρου.

Με αφορμή τις αντιδράσεις διευκρινίζει ότι όσα δέντρα κρίθηκαν κατάλληλα από τις αρμόδιες υπηρεσίες ήδη μεταφέρθηκαν και μεταφυτεύθηκαν στο Πάρκο Αίγλη.

Ο κόμβος είναι έργο που έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με βάση ολοκληρωμένη μελέτη και όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις.

Όλος ο κοινόχρηστος χώρος που θα προκύψει από την κατασκευή του έργου θα φυτευθεί με δέντρα και φυτά που ενδείκνυνται για την πόλη και με την υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας.

Με την ολοκλήρωση του έργου το πράσινο στο κέντρο της πόλης θα είναι περισσότερο και αυτό αποτελεί δέσμευση της Δημοτικής Αρχής.

Το ίδιο θα συμβεί σε όλους τους κυκλικούς κόμβους που θα κατασκευαστούν στην πόλη.

Η συντήρηση και η αναβάθμιση του πράσινου αποτελούν καθημερινή μέριμνα για την δημοτική αρχή την οποία έχει αποδείξει με την αντικατάσταση των πλατάνων που κόβονται λόγω του μεταχρωματικού έλκους.