Μειωμένο το σήμα στα λύματα

Ολοκληρώθηκαν οι αναλύσεις των δειγμάτων ακαθάρτων υδάτων τα οποία ελήφθησαν την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου και τις δύο πρώτες εβδομάδες του Ιουνίου (32η, 33η και 34η σειρά).

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν μια σημαντική βελτίωση αφού στην 32η σειρά ανιχνεύτηκε θετικό σήμα στην περιοχή του Πανηπειρωτικού Σταδίου και στην είσοδο των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού ενώ στις δύο σειρές δειγματοληψιών του Ιουνίου (33η και 34η) τα θετικά σήματα περιορίστηκαν στην είσοδο του βιολογικού όπου γίνονται συνεχείς δειγματοληψίες από αυτόματο δειγματολήπτη.