Νέα ένταξη έργου βελτίωσης οδοποιίας ύψους 150.000 στον Δήμο Πάργας

Την οριστική ένταξη του έργου «Βελτίωση οδικού δικτύου Δ.Ε. Φαναρίου» με χρηματοδότηση ύψους 150.000€ από την δράση «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, εξασφάλισε ο Δήμος Πάργας μετά από πρόταση που υπέβαλε μέσω της ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ. Α.Ε. ΟΤΑ

Το έργο αφορά την βελτίωση της οδοποιίας στην Δημοτική Ενότητα Φαναριού με στοχευμένες παρεμβάσεις σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των δημοτών και θα συντελέσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών του Δήμου Πάργας.