Νέες προμήθειες εξοπλισμού στο πενταόροφο κτίριο του Π.Γ.Ν.Ι.

Τη σύμφωνη γνώμη της, προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων,  παρέχει η Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας Ηπείρου,  για τη διαδικασία ανάθεσης  προμήθειας εξοπλισμού για το πενταόροφο κτίριο νοσηλευτικών του μονάδων.

Πρόκειται για τις πράξεις:

  • «Προμήθεια οφθαλμολογικού εξοπλισμού – Ομάδα εξοπλισμού 11», προϋπολογισμού 244.314 ευρώ.
  • «Προμήθεια εξοπλισμού αιμοδυναμικού εργαστηρίου – Ομάδα εξοπλισμού 8», προϋπολογισμού 66.558 ευρώ