Νέο Δ.Σ.του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού

Οι εργασίες του 4ου  Τακτικού Συνεδρίου Ηπειρωτών Εξωτερικού έκλεισαν με την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη τριετία.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:

Πρόεδρος: Χρυσόστομος Δήμου

Αντιπρόεδρος: Φώτης Γκαλίτσης

Γενικός Γραμματέας: Ελευθέριος Δημητρίου

Ειδικός Γραμματέας: Δήμητρα Πέτσα

Ταμίας: Ηλίας Γαλανός

Βοηθός Ταμία: Εύα (Ευανθία) Καντλή

Εκπρόσωπος Τύπου & Επικοινωνίας: Σπύρος Κωσταδήμας

ΜΕΛΗ:

Νικόλαος Γκατζογιάννης

Δήμητρα Πέτσα

Κωνσταντίνος Μάντζιος

Νικόλαος Βαγεράκας

Δημήτρης Βάρνας

Λεωνίδας Παππάς