Νέο καταστατικό για την Ένωση Ξενοδόχων Ιωαννίνων

Μετά από προγραμματισμένη σύγκλιση μέσω τηλεδιάσκεψης της Γενικής Συνέλευσης των Μελών της Ένωσης Ξενοδόχων Ν. Ιωαννίνων με αποκλειστικό θέμα την έγκριση ή απόρριψη της τροποποίησης του καταστατικού όπως είχε αποφασιστεί στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση του σωματείου, ψηφίστηκε ομόφωνα από τα Μέλη στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση η τροποποίηση του καταστατικού, το οποίο παρέμενε ίδιο από την ίδρυση του σωματείου το 1994.

Οι κυριότερες αλλαγές που έχουν συμπεριληφθεί ώστε να ακολουθούνται οι σύγχρονες πρακτικές και να εναρμονίζεται το καταστατικό με αυτό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων ως Μέλος αυτής, είναι σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Ένωσης, οι εξής:

  • Δυνατότητα συμμετοχής της Ένωσης σε Εταιρείες Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Αναπτυξιακούς Οργανισμούς (DMMO).
  • Δυνατότητα αποδοχής από πλευράς του Σωματείου Δωρεών και Επιχορηγήσεων, εφ’ όσον αυτές δεν είναι ανώνυμες.
  • Δυνατότητα να εγγραφούν στο Σωματείο Συνδεδεμένα Μέλη και να ανακηρυχτούν επίτιμα Μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων άτομα που έχουν προσφέρει σε αυτή.
  • Δυνατότητα αυξομείωσης των μελών του Δ.Σ. από την Γενική Συνέλευση ανάλογα με τον αριθμό των μελών του σωματείου, με ελάχιστο αριθμό μελών του Δ.Σ. τα 5 άτομα.
  • Τα ξενοδοχεία άνω των 80 κλινών αποκτούν την δυνατότητα εκπροσώπησης στην Γενική Συνέλευση με 2 άτομα, όπως αντίστοιχα μπορούν να έχουν 2 εκλέκτορες και στις εκλογές του Σωματείου για την ανάδειξη του Δ.Σ. και των άλλων οργάνων.