Ο Κ. Τασούλας για την καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων στους δασικούς υπαλλήλους

Στις 5-2-2019 με κοινοβουλευτική Ερώτησή μου στον Υπουργό Εσωτερικών κ.Χαρίτση θέτω το πρόβλημα της μη εισέτι καταβολής δεδουλευμένων στους δασικούς υπαλλήλους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δ.Μακεδονίας για τα έτη 2017 και 2018.

Στην απάντηση που έλαβα πρόσφατα επιβεβαιώνεται δυστυχώς ότι από τα προγράμματα πρόληψης λαθροϋλοτομιών και δασοπροστασίας ετών 2017 και 2018, από τα οποία πληρώνονται οι δασικοί υπάλληλοι, δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί 256.000 ευρώ!  Είτε γιατί δεν έχουν εγγραφεί ακόμη στον προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είτε για άλλους γραφειοκρατικούς λόγους!  Σημασία έχει πως μία χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για κάλυψη δαπάνης κρίσιμων δραστηριοτήτων πρόληψης λαθροϋλοτομίας και δασοπροστασίας δεν υλοποιείται εγκαίρως,  αλλά αντίθετα,  το ακλόνητο «χαρτοβασίλειο» και η ατέλειωτη υπηρεσιακή αλληλογραφία έχουν συντελέσει ώστε οι οφειλόμενες καταβολές για ημερήσιες αποζημιώσεις και υπερωρίες να καθυστερούν ακόμη και πέραν της 2ετίας!

Κατά τα άλλα ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει στην Αναθεώρηση του Συντάγματος την «εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της Διοίκησης για την ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» -τρομάρα τους!