Ο Βασ. Γαρδίκος για τη λειτουργία του Δ.Σ. Ζίτσας

Η Δημοτική Παράταξη «Αυτοδιοικητική Συνεργασία» του Δήμου Ζίτσας, με λύπη της διαπιστώνει, ακόμη μια φορά, την πλήρη απαξίωση του θεσμού του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησης του Δήμου, αλλά και προαγωγής της δημοκρατίας, μέσω της συζήτησης, του διαλόγου και των συλλογικών αποφάσεων.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι η Δημοτική Αρχή στη συνεδρίαση της Τρίτης 12 Μαρτίου, αρνήθηκε, μετά από αίτημα της «Αυτοδιοικητικής Συνεργασίας», να αναγνώσει δημόσια έγγραφα.

Ειδικότερα, κατά τη συζήτηση για την παραλαβή του έργου «Κατασκευή ομβρίων υδάτων στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη», η παράταξη μας, ζήτησε να αναγνωστεί ενώπιoν του Σώματος, η αλληλογραφία μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και της Διεύθυνσης Υδάτων.

Το αίτημα μας δεν έγινε δεκτό, καθώς η Δημοτική Αρχή, αρνήθηκε να κάνει το αυτονόητο: να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο για ένα έργο, που αφορά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το έλλειμμα δημοκρατίας και ενημέρωσης, που έχει ως «σημαία» της η σημερινή Δημοτική Αρχή, δεν αξίζει, ούτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά ούτε και στους δημότες.

Την καλούμε λοιπόν, να σταματήσει την τυχοδιωκτική τακτική της και να κατανοήσει,έστω κι αργά, τη σημασία της ενημέρωσης και του δημοκρατικού διαλόγου.