Οι ειδικότητας της ΣΑΕΚ Κόνιτσας για τον νέο σπουδαστικό έτος

Για το νέο σπουδαστικό έτος 2024-25 οι εγκεκριμένες ειδικότητες που θα λειτουργήσουνστη ΣΑΕΚ Κόνιτσας είναι οι εξής:

  1. Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών Περιηγήσεων
  2. Συνοδός Βουνού
  3. Ραδιοφωνικών Παραγωγών
  4. Τεχνικός λογισμικού Η/Υ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τον Διευθυντή της ΣΑΕΚ στατηλέφωνα 2655022456 ή 6937422905.