Ομόφωνο «όχι» στη ΜΠΕ για το αιολικό πάρκο στο Ξηροβούνι

Ομόφωνα αρνητικά γνωμοδότησε το δημοτικό συμβούλιο Βορείων Τζουμέρκων για το σύνολο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για την κατασκευή Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, εγκαταστημένης ισχύος 44 MW, και τα συνοδά του έργα, στη θέση «Κήπος», μέρος της οποίας βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων (ΔΕ Κατσανοχωρίων).

Αυτή είναι η δεύτερη φορά, που ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων τάσσεται αρνητικά απέναντι στο συγκεκριμένο έργο, ζητώντας την απόρριψή του, καθώς επί της ΜΠΕ προκύπτουν σοβαρότατες ελλείψεις και αποδεικνύονται οι αρνητικές συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή. Ελλείψεις που τεκμηριώνονται αναλυτικά σε μία 24 σελίδων γνωμοδότηση, την οποίο συνέταξαν ειδικοί επιστήμονες με καταγωγή από τον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, παρέχοντάς τη δωρεάν προς τον Δήμο.

Μεταξύ άλλων, ως συμπεράσματα προκύπτουν τα εξής:

1. Οι μελετητές, μέσα από τα όσα παραθέτουν στη ΜΠΕ, δεν καταφέρνουν να τεκμηριώσουν την αναγκαιότητα του έργου σε τοπικό επίπεδο και να αναδείξουν τα οφέλη που θα έχει ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων και οι κάτοικοί του από τη λειτουργία του.

2. Το έργο εντάσσεται σε ζώνη, όπου, σύμφωνα με το αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΠΧΠ) Ηπείρου, κρίνεται καταρχήν κατάλληλη για τη χωροθέτηση αιολικών πάρκων. Ο χάρτης, όμως, του παραρτήματος δεν την αποτυπώνει, διαμορφώνοντάς κατά μία έννοια μια γκρίζα περιοχή του Περιφερειακού Σχεδίου, για την οποία η Διοίκηση θα πρέπει να διατυπώσει άποψη και βάσει αυτής να επανεξετάσει τη συμβατότητα του έργου με το επίπεδο αυτό του σχεδιασμού.

3. Από τα αναφερόμενα στη μελέτη δε γίνεται αναφορά στα λεπτομερή ανεμολογικά δεδομένα, στις μεθόδους συλλογής των δεδομένων βάσης αλλά και την κλιματολογία της περιοχής, στοιχεία που κατά τους μελετητές επηρέασαν το σχεδιασμό του πάρκου αλλά και την επιλογή του προτεινόμενου τύπου ανεμογεννητριών.

4. Οι μελετητές του έργου δεν καταφέρνουν να τεκμηριώσουν τον βαθμό όχλησης και υποβάθμισης του τοπίου, που σύμφωνα με το ΠΧΠ Ηπείρου κατατάσσεται ως Εθνικής Σημασίας. Ενδεικτική είναι η απουσία οποιαδήποτε φωτογραφικής τεκμηρίωσης της περιοχής μελέτης, αποτέλεσμα επιτόπιας έρευνάς που θα στοιχειοθετούσε τα λεγόμενα των μελετητών. Ακόμη, η οπτική του έργου από τους μελετητές είναι μονόπλευρη, μιας και δεν παρέχεται καμία φωτογραφική/φωτορεαλιστική αποτύπωση της οπτικής του έργου προς την οροσειρά των Αθαμανικών Όρεων και τη Χαράδρα του Αράχθου.

5. Από την ανάλυση των επιπτώσεων του έργου, ατομικά και σε συνέργεια με το γειτονικό έργο της RENEX Αιολική Άρτας, στην πανίδα και βάσει των σχολίων που αναλυτικά έχουν διατυπωθεί στην παρούσα γνωμοδότηση επ’ αυτής, εκφράζεται η τεκμηριωμένη ανησυχία ότι οι πραγματικές συνέπειες του έχουν υποεκτιμηθεί σε σημαντικό βαθμό.

6. Δεν τεκμηριώνεται η υπερίσχυση των περιβαλλοντικών και ενεργειακών του πλεονεκτημάτων για την περιοχή μελέτης, έναντι των αρνητικών επιπτώσεών του στην τοπική χλωρίδα και πανίδα, οι οποίες θεωρείται ότι δεν έχουν αξιολογηθεί επαρκώς και με την απαραίτητη τεχνική τεκμηρίωση.

7. Η ανάλυση της θέσης του εξεταζόμενου έργου βασίζεται στην απόρριψη του διατυπωμένου εναλλακτικού σεναρίου. Όπως τεκμηριώθηκε από την παρούσα γνωμοδότηση, το εναλλακτικό σενάριο που προτείνεται, δεν είναι εφαρμόσιμο. Κατ’ επέκταση δεν μπορεί να τεκμηριωθεί από τη ΜΠΕ το τεχνικό και περιβαλλοντικό πλεονέκτημα της εξεταζόμενης θέσης εγκατάστασης του αιολικού πάρκου.

Επιπροσθέτως, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην εμπεριστατωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη ανάλυση της ΜΠΕ του Αλέξανδρου Μανόπουλου, η οποία έχει κατατεθεί στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου, στο πλαίσιο της διαβούλευσης, και στην οποία τεκμηριώνονται οι σοβαροί κίνδυνοι για τους πληθυσμούς των ειδών ορνιθοπανίδας της περιοχής.

Στην εισήγησή του, ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Νίκος Βαΐτσης τόνισε ότι η θέση του Δήμου δεν είναι εξαρχής αρνητική για έργα Α.Π.Ε. στην περιοχή, αντιθέτως μικρής ισχύος τέτοια έργα, τα οποία δεν επηρεάζουν, κατά τρόπο επικίνδυνο, τη φυσική ισορροπία και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, μπορούν να γίνουν και να ενταχθούν αρμονικά στο περιβάλλον. Διερωτήθηκε, ωστόσο, πώς θα μπορέσουν να αποφασίσουν οι δημοτικοί σύμβουλοι, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένα χωροθετικό πλαίσιο Α.Π.Ε. ούτε στη χώρα, ούτε σε επίπεδο Περιφέρειας, ούτε σε επίπεδο Δήμου.

«Ο Δήμος μας έχει ενταχθεί στην εκπόνηση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, μια σημαντικότατη εξέλιξη, που θα αρχίσει να υλοποιείται από τον προσεχή Ιούνιο. Μέσα από την εκπόνηση του Τ.Π.Σ. θα προκύψουν οι χρήσεις γης με βάση τις αναπτυξιακές προοπτικές κάθε περιοχής και κοινότητας του Δήμου μας και φυσικά ένα πλαίσιο αξιοποίησης του ενεργειακού αποθέματος του Δήμου. Με βάση λοιπόν αυτό το σχέδιο, το εκάστοτε δημοτικό συμβούλιο θα έχει στα χέρια του ένα εργαλείο για τη λήψη μιας πλήρως αιτιολογημένης απόφασης», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι πρέπει να ανασταλεί η διαδικασία αδειοδότησης και κατασκευής κάθε έργου Α.Π.Ε., που σχεδιάζεται ερήμην μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου.