Ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι Βορείων Τζουμέρκων

Την απόφαση ορισμού επτά αντιδημάρχων, οι οποίοι θα τον υποβοηθήσουν στο έργο του, υπέγραψε ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Νίκος Βαΐτσης, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας δημοτικής θητείας.

Η θητεία των επτά αντιδημάρχων, πέντε έμμισθων και δύο άμισθων, θα έχει διάρκεια έως 31 Δεκεμβρίου 2024.

Αντιδήμαρχοι με αντιμισθία ορίστηκαν οι εξής:

– Βασίλειος Γιούλης με αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Πραμάντων, τον έλεγχο και την εποπτεία των προμηθειών και των αποθηκών του Δήμου, τον έλεγχο και την εποπτεία της βεβαίωσης και είσπραξης των δημοτικών τελών, για την ασφάλεια και υγιεινή της λειτουργίας και του προσωπικού του Δήμου, και  για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

– Βασίλειος Κοντός με αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Τζουμέρκων.

– Αιμίλιος Πατσιούρας με αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Κατσανοχωρίων.

– Νικόλαος Γκίζας με αρμοδιότητες για τις Δ.Ε. Βαθυπέδου, Καλαρρυτών, Ματσουκίου και Συρράκου, καθώς και τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα αγροτικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης.

– Παντελεήμων Βλάχος με αρμοδιότητες τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας και πρασίνου, ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων, πολιτικής προστασίας, δημοτικού φωτισμού, παιδικών χαρών, οχημάτων και μηχανημάτων, προστασίας του περιβάλλοντος και κοιμητηρίων.

Ως άμισθοι αντιδήμαρχοι ορίστηκαν οι εξής:

– Γεώργιος Παππάς με αρμοδιότητες για τη λειτουργία του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, τον έλεγχο και την ευθύνη προστασίας της δημόσιας υγείας και υγιεινής, καθώς και για θέματα προβολής και τουρισμού του Δήμου.

– Αικατερίνη Παπαϊωάννου με αρμοδιότητες τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης, τον έλεγχο και την έκδοση αδειών καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού.