Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι Ζίτσας

Με απόφαση του Δημάρχου Ζίτσας Μιχάλη Πλιάκου ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι με θητεία έως 31/10/2021.

Ως αντιδήμαρχοι ορίζονται οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι:

  • ΡΑΡΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ,  Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών

Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

  • ΣΦΗΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και

Ανακύκλωσης.

  • ΜΠΑΛΑΦΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος,

Αειφορίας και Αγροτικής και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

  • ΜΑΛΙΣΣΟΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής

Αλληλεγγύης και Απασχόλησης.

  • ΡΑΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αντιδήμαρχος  Παιδείας, Πολιτισμού ,

Τουρισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.