«Παίζουμε & Μαθαίνουμε για το Νερό» από το Παν/μιο Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο της επιτυχούς, πολυετούς λειτουργίας και κοινωνικής προσφοράς, το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνει το Πρόγραμμα «Παίζουμε & Μαθαίνουμε για το Νερό» που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στόχος του προγράμματος είναι η αφύπνιση της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών προάγοντας την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίησή τους ως προς τη διασφάλιση της ποιότητας και της ορθής χρήσης, του πολυτιμότερου για τον άνθρωπο αγαθού, του νερού.

Μέσα από μια μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν διεξαγωγή πειραμάτων, συμμετοχή σε διαδραστικές δραστηριότητεςκαι ξενάγηση στους χώρους του εργαστηρίου, ενθαρρύνεται ο προβληματισμός και η κριτική σκέψη μαθητών και εκπαιδευτικών.

Tο Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας είναι Κέντρο Αναφοράς Ελέγχου Νερών και Τροφίμων για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Υγειονομικής Περιφέρειας Ηπείρου, Ν.Α. Κέρκυρας και Ν.Α. Λευκάδας (αριθ. ΦΕΚ 960/9-9-98), ενώ παράλληλα είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το πλέον απαιτητικό σύστημα στο χώρο κατά ISOEN 17025.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΕΥΕ στο τηλέφωνο επικοινωνίας ή στο email.