Παρατείνεται η λειτουργία του ΚΗΦΗ Δήμου Πωγωνίου

Η συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Πωγωνίου έως τις 31/12/25 εξασφαλίστηκε με την ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα «Ήπειρος 2021-2027», Κωδικός ΟΠΣ 6002945.

Το ΚΗΦΗ εδρεύει στους Κουκλιούς και λειτουργεί σε σύγχρονο και ιδιόκτητο κτίριο, πλήρως εξοπλισμένο και κατάλληλα διαμορφωμένο για την εξυπηρέτηση των ωφελουμένων.

Σήμερα εξυπηρετεί τριάντα δημότες, προσφέροντας υπηρεσίες φροντίδας, ψυχαγωγίας και δημιουργικής απασχόλησης. Παράλληλα, αποτελεί διέξοδο για το οικογενειακό περιβάλλον που εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα των ηλικιωμένων.

Ο προϋπολογισμός της νέας πράξης, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ανέρχεται στις 268.408,07 ευρώ.