Ποσό ύψους 160 χιλ. ευρώ για τη σίτιση των μαθητών στα Μουσικά Σχολεία της Ηπείρου

Το συνολικό ποσό των 160.360,06 ευρώ θα δοθεί από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του έτους 2017, σε τρεις δήμους της Ηπείρου (Ιωαννιτών, Αρταίων και Πρέβεζας) για την κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών Μουσικών στα Μουσικά Σχολεία. Η συγκεκριμένη απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών αφορά ποσό ύψους 2.328.821,09 ευρώ για όλους τους δήμους της Χώρας. Αναλυτικά για τα τρία (3) Μουσικά Σχολεία της Ηπείρου, η κατανομή των χρημάτων έχει ως εξής:
Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων: 43.762,08 ευρώ
Μουσικό Σχολείο Άρτας: 69.672,35 ευρώ
Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας: 46.925,63 ευρώ.