Πρακτική Άσκηση Ωφελούμενων Ανέργων – Πρόσκληση Επιχειρήσεων από το Επιμελητήριο Ιωαννίνων

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Αναβάθμιση δεξιοτήτων ανέργων από το ΕΒΕ Ιωαννίνων» με Κωδικό ΟΠΣ 6002392» προσκαλεί τις Επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να διαθέσουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης σε Ωφελούμενους Άνεργους να υποβάλλουν την αίτηση τους.

Οι επιχειρήσεις που θα δεχθούν τους ωφελούμενους άνεργους για την υλοποίηση της Πρακτικής τους Άσκησης ΔΕΝ επιβαρύνονται με έξοδα (μισθοδοσία, ασφάλιση κλπ.) και ούτε δεσμεύονται για την πρόσληψη των ωφελούμενων που θα υποδεχθούν για την διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης.

Η συνολική διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι 240 ώρες (6 ώρες ανά ημέρα) και αναμένεται να εκκινήσει η σύνδεση Ανέργων – Επιχειρήσεων τον Απρίλιο.

Η Πράξη περιλαμβάνει πέντε (5) προγράμματα Κατάρτισης 300 ανέργων που αφορούν την απόκτηση γνώσεων και επαγγελματικών δεξιοτήτων σε αντικείμενα που σχετίζονται με τις ακόλουθες ειδικότητες:

-Στέλεχος οργάνωσης και διοίκησης τουριστικών & πολιτιστικών επιχειρήσεων

-Ορεινός τουρισμός και marketing – Συνοδός βουνού & διαχείριση έκτακτων καταστάσεων

-Στέλεχος επιχειρήσεων τυποποίησης, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων

-Στέλεχος οργάνωσης & διοίκησης επιχειρήσεων

-Στέλεχος επιχείρησης εφοδιαστικής αλυσίδας – logistics

Στους συμμετέχοντες, που θα ολοκληρώσουν τις παραπάνω διαδικασίες, θα καταβληθεί εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Αναλυτικά στοιχεία για την Πράξη αλλά και την Υποβολή της Αίτησης περιέχονται στην ειδική ιστοσελίδα της πράξης: https://training.cci-ioannina.gr/.