Προσλήψεις στη ΔΕΥΑΙ

Η ΔΕΥΑΙ θα προσλάβει 16 εργαζόμενους με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (8 μήνες). Οι ειδικότητες είναι οι εξής: 1 Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ), 1 Χημικός (ΠΕ), 1 Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός (ΠΕ), 1 Πολιτικός Μηχανικός (ΤΕ), 3 Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι (ΔΕ)και 9 Τεχνίτες Υδραυλικοί (ΔΕ).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη ΔΕΥΑΙ από 3 έως 14 Μαρτίου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης www.deyai.gr.