Πρόσληψη εκπαιδευτικού Γαλλικής Γλώσσας στο Αρσάκειο Ιωαννίνων

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία για τις ανάγκες του Αρσακείου Γυμνασίου Ιωαννίνων θα προσλάβει εκπαιδευτικό για την ειδικότητα: Γαλλικής Γλώσσας (ΠΕ05). Απαραίτητα προσόντα: Βαθμός πτυχίου «Λίαν Καλώς», Προϋπηρεσία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] ή στο [email protected] μέχρι και την Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2017.