“Αειφόρος Ήπειρος” : Αναστολή υποψηφιότητας και νομικές ενέργειες

Γνωστοποιούμε την αναστολή της υποψηφιότητας μας για την Περιφέρεια Ηπείρου, με επικεφαλής τον Θουκυδίδη Μουτσόπουλο. Σε καμία περίπτωση δεν υπαναχωρούμε από τη δέσμευσή μας για δια βίου προσφορά στη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Ηπείρου, αλλά προσαρμόζουμετις ενέργειεςμας.

Το πολιτικό περιβάλλον, όπως είναι διαμορφωμένο εθνικά και περιφερειακά, καθιστά ενδεδειγμένη για εμάς επιλογή στην παρούσα φάσητη διοχέτευση όλων των πόρων μας σε οργάνωση δεουσών νομικών ενεργειών, και όχι σε προεκλογικό αγώνα, με στόχο σταθερά την Αειφόρο Ήπειρο. Θεωρούμε την αναστολή της υποψηφιότητας μας επιβεβλημένη, προκειμένου να καταστεί σαφές πωςπρόκειται για κίνηση ουσίας και όχι εντυπώσεων.

Εν έτει 2023 η βιώσιμη,πράσινη και ψηφιακή ανάπτυξη αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική αναπτυξιακή επιλογή. Είναι τεχνο-οικονομικά και περιβαλλοντικά επιβεβλημένη, συνεπώς μπορεί να διεκδικηθεί νομικά.

Η βιώσιμη, πράσινη και ψηφιακή ανάπτυξηοφείλει να έχει στο επίκεντρο της τους πολίτες και δημότες, και πρέπει να συντελείται με όρους περιβαλλοντικής προστασίας, διαφάνειας, χρηστής διοίκησης, επί τη βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, και όχι μέσω δήθεν «αναπτυξιακών» εργολαβιών ημετέρων.

Προβληματίζει η απολύτως ανορθόδοξη αναπτυξιακά προπαγάνδα υπέρ της μετατροπής της Ηπείρου σε εξορυκτικό πεδίο, όταν οι υδρογονάνθρακες είναι πλέον στη δύση τους. Όμως και στον έναν αιώνα της ακμής τους, ο συνολικός περιβαλλοντικός και οικονομικός αντίκτυπος τοπικά ήταν ξεκάθαρα αρνητικός.

Δυστυχώς, η πατρίδα μας η Ελλάδα είναι μια χώρα που πάσχει θεσμικά. Στην Ήπειρο ειδικότερα, μετά από 21 συναπτά έτη της ίδιας  Νομαρχιακής – Περιφερειακής Αρχής, η οποία σταδιακά εκφυλίστηκε σε ένα προσωποκεντρικό καθεστώς, η θεσμική δυσλειτουργία είναι περαιτέρω οξυμένη.

Προχωράμε ευελπιστώντας ότι οι ενέργειες μας θα έχουνθετικό αποτύπωμα ταυτόχρονα σε αναπτυξιακό, περιβαλλοντικό και θεσμικό επίπεδο, και θα τις δημοσιοποιούμε όταν αυτό απαιτείται.

 

Η ομάδα της « Αειφόρος Ήπειρος »