“Άντρισσες γυναίκες των Τσεριτσάνων”

Ο Δήμος Δωδώνης, η Τοπική Κοινότητα και ο Πολιστικός Σύλλογος Τσεριτσάνων σας προσκαλούν στις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για τις “Άντρισσες γυναίκες των Τσεριτσάνων”.
Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου – Τσερίτσανα.