“Οι νέες τεχνολογίες ανήκουν σε όλη την κοινωνία” – Τοποθέτηση της Μ. Τζούφη στην Επιτροπή Έρευνας & Τεχνολογίας της Βουλής

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής με θέμα την «Τεχνητή Νοημοσύνη και τον ελληνικό υπερυπολογιστή Δαίδαλος» συμμετείχε η Μερόπη Τζούφη, τονίζοντας την ανάγκη να ενδυναμωθούν οι δημόσιες επενδύσεις στην έρευνα, τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία.

Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς υπενθύμισε πως η Ελλάδα συμμετέχει από το 2017 στο δίκτυο EuroHPC, την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, ενώ σημείωσε πως ο υπερυπολογιστής «Δαίδαλος» πρέπει να αποτελέσει ένα πραγματικά δημόσιο αναπτυξιακό εργαλείο. Στο πλαίσιο αυτό έθεσε μια σειρά από ερωτήματα όπως ποιος είναι ο προμηθευτής και αν έγινε διεθνής διαγωνισμός. Επίσης, αν έχει διασφαλιστεί η διαφάνεια και η προστασία των δεδομένων που θα συλλέγει, όπως και ποιες υπηρεσίες θα εξυπηρετεί.

Εστιάζοντας στις υπηρεσίες υγείας, η Μερόπη Τζούφη ανέφερε πως η υπολογιστική ισχύς του «Δαίδαλος» θα μπορούσε να υποστηρίξει κρίσιμες εφαρμογές και υπηρεσίες, ψηφιοποιώντας μια σειρά από απαραίτητες λειτουργίες των νοσοκομείων. Όπως επίσης μίλησε για εφαρμογή σε υπηρεσίες πυροπροστασίας, χωροταξικού σχεδιασμού, κινητικότητας και αυτόνομων οχημάτων.

Τέλος, μίλησε για την ανάγκη να υπάρξει ένα σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο θα σέβεται την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και δε θα παραδίδει την τεχνολογία και τα δεδομένα στους μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς. Επίσης υπογράμμισε πως πρέπει να δοθεί ο λόγος στους εργαζόμενους του ΕΔΥΤΕ (Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας) και να προσκληθούν σε επόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής με παρόμοιο θέμα.