Πανσέληνος του Αυγούστου «Σαν γεμίσει το φεγγάρι…» (2)