Σε διαγωνισμό έργα για τον ΤΟΕΒ Αχέροντα ύψους 1.860.000€ από τον Δήμο Πάργας

Εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πάργας οι όροι για τον διαγωνισμό ύψους  1.860.000€ που αφορά τον εκσυγχρονισμό του δικτύου άρδευσης ΤΟΕΒ Αχέροντα με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά από σχετική πρόταση του Δήμου Πάργας. Το έργο αφορά την αντικατάσταση 6,3 χιλιόμετρων αγωγών  σε περιοχές του κάμπου Φαναρίου,  που παρουσιάζουν συχνά σημαντικές διαρροές και έχουν σαν αποτέλεσμα την σπατάλη νερού, αλλά και ενέργειας.

Στόχος της παρέμβασης σε συνδυασμό και με άλλες πράξεις που είναι σε εξέλιξη, όπως η ενεργειακή κοινότητα και τα έργα αγροτικής οδοποιίας είναι να ενισχυθεί ουσιαστικά η αγροτική παραγωγή που αποτελεί ένα σημαντικό πυλώνα της οικονομίας του Δήμου Πάργας.