Σε δημόσια διαβούλευση η εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου Αρταίων

Σε ένα ακόμη βήμα με σκοπό την εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4819/2021, προχωρά ο Δήμος Αρταίων.

Το «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας» αποτελεί το στρατηγικό σχέδιο των αναγκαίων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία προς τις βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις οικισμών του Δήμου.

Ειδικότερα στην παρούσα φάση έχει ολοκληρωθεί το Παραδοτέο 1 που αφορά την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στον Δήμο Αρταίων ως προς τη προσβασιμότητα, καθώς επίσης και το Παραδοτέο 2, όπου αποτελεί την πρόταση βελτίωσης της προσβασιμότητας.

Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ο Δήμος απευθύνεται  στους φορείς, στους κατοίκους, καθώς επίσης και στις τοπικές κοινότητες του Δήμου για την ενεργή συμμετοχή στον σχεδιασμό.

Έτσι, ο Δήμος καλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την υποβολή των προτάσεων που θα αφορούν την εξασφάλιση της προσβασιμότητας:

(α) στους υπαίθριους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους (π.χ. πεζοδρόμια, πλατείες, χώροι πρασίνου, παιδικές χαρές, αθλητικοί χώροι κλπ.)

(β) στα δημόσια κτίρια ή τα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και άλλες χρήσεις και τα οποία απαιτείται να γίνουν προσβάσιμα (π.χ. σχολεία, κτίρια διοίκησης κλπ).

Περισσότερες πληροφορίες μέσω του συνδέσμου: https://www.arta.gr/diavoulefsi-sap/

Η υποβολή προτάσεων/σχολίων και παρατηρήσεων γίνεται με αποστολή στο email: [email protected] έως 19/11/2023.

(Το σχέδιο χρηματοδοτείται μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου).