Στα Γιάννινα η έδρα της Ελληνικής Εταιρείας Δικαστικών Τοξικολόγων

Ιδρύθηκε Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Δικαστικών Τοξικολόγων – ΕΛ.Ε.ΔΙ.Τ.» (Hellenic Association of Forensic Toxicologists – HAFT), με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων το οποίο καταχωρήθηκε στο  Πρωτοδικείο Ιωαννίνων με αριθμό μητρώου 2319 και με την υπ’ αριθμό 29/21-7-2023 διάταξη στο Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με το καταστατικό, ως Τακτικά Μέλη της Εταιρίας εγγράφονται επιστήμονες που ασχολούνται ενεργά με τη Δικαστική Τοξικολογία ή όσοι προσφέρουν υπηρεσίες σε αναγνωρισμένα Εργαστήρια Δικαστικής Τοξικολογίας, με διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία ή όσοι επιστήμονες έχουν συνεισφέρει σημαντικά στο πεδίο. Στην εταιρεία μπορούν να εγγραφούν ως Συνεργαζόμενα Μέλη, επιστήμονες που ασχολούνται ενεργά για χρονικό διάστημα μικρότερο των δυο ετών με τη Δικαστική Τοξικολογία καθώς και όσοι έχουν συνάφεια με αυτή, όπως ιατροδικαστές, παθολογοανατόμοι, δικαστικοί και αστυνομικοί, αλλά και όσοι απασχολούνται σε τομείς ή φορείς που υποστηρίζουν ή συνεργάζονται με τη Δικαστική Τοξικολογία. Τέλος, στην εταιρεία μπορούν να εγγράφονται Σπουδάζοντα Μέλη, καθώς και να ανακηρύσσονται Επίτιμα Μέλη.

Με τα σημερινά δεδομένα η εταιρεία απαρτίζεται από την πλειοψηφία των ενεργών Δικαστικών Τοξικολόγων της χώρας, που απασχολούνται είτε στα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας είτε στα Τοξικολογικά εργαστήρια της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης είτε στα Εγκληματολογικά Eργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας. Η εταιρεία διοικείται από 5μελές διοικητικό συμβούλιο (πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γραμματέα, ταμία και 1 μέλος), που εκλέγεται κάθε δυο χρόνια από τα τακτικά μέλη της. Η εταιρεία διοικείται επί του παρόντος από τετραμελή Διοικούσα  Επιτροπή που αποτελείται από τους:

Πρόεδρος, Βασιλική Μπούμπα Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αντιπρόεδρος, Νικόλαος Ράικος Καθηγητής ΑΠΘ

Γραμματέας, Εμμανουήλ Τζατζαράκης Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης

Ταμίας, Ιωάννα Διαλυνά Χημικός-Τοξικολόγος, Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, Ελληνική Αστυνομία