Στη Δωδώνη η διακρατική συνάντηση του δικτύου INT-HERIT

Στη Δωδώνη θα φιλοξενηθεί η 8η διακρατική συνάντηση του δικτύου INT-HERIT από τις 6 μέχρι τις 9 Νοεμβρίου 2018.

Ο Δήμος θα υποδεχθεί τους εταίρους από τις υπόλοιπες οκτώ χώρες που συμμετέχουν στο δίκτυο. Πρόκειται για εκπροσώπους πόλεων που έρχονται από την Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ιρλανδία, Βέλγιο, Ρουμανία και Λετονία. Η συνάντηση υλοποιείται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του δικτύου και αποτελεί ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών καθώς και προβολής του Δήμου στο εξωτερικό.

Η τριήμερη συνάντηση θα επικεντρωθεί στην συζήτηση θεματικών ενοτήτων που αφορούν στο πολιτιστικό απόθεμα του Δήμου. Κοινός στόχος είναι η αναβίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από μία ολοκληρωμένη στρατηγική και με συμμετοχική προσέγγιση.

Κατά την διάρκεια του τριημέρου θα γίνουν επισκέψεις στον Αρχαιολογικό Χώρο της Δωδώνης, στο Βιωματικό Μουσείο της Πέρδικας και στο Μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης Σκλίβανης.

Επίσης, στο πλαίσιο προώθησης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, οι συμμετέχοντες εταίροι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την παραδοσιακή διαδικασία απόσταξης τσίπουρου στην Κοπάνη καθώς επίσης και την εμφάνιση του χορευτικού τμήματος της Φιλοπροόδου Κίνησης Κοπάνης.

Εκτός από τους φιλοξενούμενους εταίρους, στις συναντήσεις θα συμμετέχουν και μέλη της Τοπικής Ομάδας URBACT (ULG) η οποία έχει συσταθεί από τον δήμο στο πλαίσιο των δράσεων του δικτύου.

Το δίκτυο INT-HERIT υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από εθνικούς πόρους.