Στο νέο ΕΣΠΑ ο μεγάλος δακτύλιος

Την υποβολή πρότασης με τίτλο «Ολοκλήρωση μεγάλου δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων (κόμβος πανηπειρωτικού σταδίου – κόμβος Βογιάνου)» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο «Οδικά έργα ΣΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών – Τμηματοποιημένες πράξεις» ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Ιωαννιτών.

Πρόκειται ουσιαστικά για την απαραίτητη διαδικασία προκειμένου το έργο να περάσει ως «γέφυρα» στο νέο ΕΣΠΑ, εφόσον δεν ολοκληρώθηκε κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.