Στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανακύκλωσης τα παιδιά του 3ου Παιδικού Σταθμού

Την Παρασκευή 31 Μαϊου τα παιδιά του 3ου Π.Σ. με συνοδεία γονέων, επισκέφθηκαν το Πάρκο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανακύκλωσης όπου πήραν μέρος στην ανακύκλωση που πραγματοποιήθηκε. Ταυτόχρονα, ενημερώθηκαν για τη διαδικασία της ανακύκλωσης και τη χρησιμότητά της. Η συμμετοχή στην εν λόγω δράση χαροποίησε ιδιαιτέρως τα παιδιά και τα ευαισθητοποίησε σε ζητήματα περιβαλλοντικής δράσης.